skip to Main Content

PHA, Roskilde Campus bygning C

Bygherre: Professionshøjskolen Absalon
Byggeperiode: 2019 – 2020
Arkitekt: Rønnow Arkitekter A/S
Ingeniør: Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniørfirma FRI A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Omfang:  1.842 m2

Hent reference

Nye administrations- og mødefaciliteter

Som en tilbygning til det eksisterende PHA, Campus Roskilde, er der opført en ny administrationsbygning. Huset rummer kontor- og mødefaciliteter til undervisere, forskere og andet fagligt og administrativt personale.

Bygningens areal fordeler sig på en stueetage og en 1. sal, en forbindelsesbro til de eksisterende campusbygninger samt et teknikhus placeret på taget. Det samlede areal udgør 1.842m2, der alle ligger over terræn.

Bygherreinddragelse
Bygherre har spillet en aktiv rolle i hele byggeperioden og indgået i tæt samarbejde med Rønnow Arkitekter og Jakon. Der er afholdt byggemøder ugentligt med gennemgang af arbejdernes stade i henhold til rammetidsplan og arbejdstidsplan, samt en løbende gennemgang af risici og projektændringer. Det tætte samarbejde har fungeret upåklageligt, og tidsplanen er blevet holdt på trods af udfordringer bl.a. i form af blødt underlag, der krævede søjlefundament under hele den sydøstlige del af bygningen.

Jakons rolle
Jakon har ageret styrende hovedentreprenør for alle fag, koordineret alle bygherreleverancer og stået for sikkerheds- og arbejdsmiljøkoordinering under udførelsen med fagspecifikke entrepriseledere inden for konstruktioner, arkitekt- og installationsfag. Herudover har vi varetaget varsling til brugerne af de tilstødende bygninger ift. særligt støjende arbejder og tunge køretøjer i området.

Digital kommunikation
Jakon har stået for oprettelse, vedligeholdelse og opdatering af byggesagens fælles projektweb, hvor der blev benyttet Byggeweb Capture til såvel tekniske forespørgsler, kvalitetssikringsmateriale, Commissioning og D&V materiale.