skip to Main Content

Mosedeskolen

Bygherre: Greve Kommune
Byggeperiode: Maj 2020 – oktober 2021
Entrepriseform: Hovedentreprise
Omfang: 11120 m2

Ombygning og tilbygning af skole i tæt bebygget område

Mosedeskolen er en 3-sporet skole med over 700 elever fra 0.-9. årgang. De oprindelige bygninger er opført omkring 1968.

Projektet omfattede tilbygninger til fem klassefløje, samt diverse indvendige og udvendige ombygningsarbejder i seks klassefløje. Desuden indeholdte projektet tag- og facaderenovering af fem af fløjene, samt halvdelen af stamfløjen idet der blev etableret varmt tag oven på det eksisterende flade paptag. Projektet indeholdt en stor grad af sanering både ude og inde.

Tæt boligområde og skole i drift

Skolens lokalområde består i en radius på 1 km fra skolen af primært parcelhuskvarterer, hvor der bor 7254 borgere, heraf 823 børnefamilier. I lokalområdet finder man også rådhus, kirke, plejehjem, gymnasium, indkøbscenter, S-togstation, SOSU-skole, ældreboliger m.m.

Alt i alt omgivelser der gjorde det særligt vigtigt at planlægge alle arbejder og leverancer således at forstyrrelser for både skolen og lokalområdet er blevet minimeret.

I forbindelse med faseskiftet i starten af 2021 flyttede Jakon skurbyen fra det ene hjørne af skolen til det modsatte, hvilket sikrede at eleverne kunne benytte udendørsområderne frit, samtidigt med at Jakon opretholde et godt flow på byggepladsen.

I starten af juli 2021 kom endnu en rokade. Denne gang var det ikke byggepladsen, men elever og personale der skulle flytte fra den ene side af gangen til den anden, således at Jakon kunne færdiggøre fløjen til endelig aflevering.

Alt i alt var det en kompliceret logistisk opgave at løse om- og tilbygningen, men det lykkedes med særdeles godt samarbejde mellem alle involverede. Jakon ser tilbage på projektet med stor stolthed, særligt grundet den tætte dialog med skolens daglige drift, hvor håndværkere, elever, lærer og forældre skulle finde en rytme der var acceptabel for alle parter.

Hovedentreprisens omfang og Jakons egenproduktion

Jakon havde alle fag med i opgaven, og der er meget egenproduktion (tømrer-/snedker og byggeplads) i opgaven. Tilbygningerne er opbygget i konstruktions- og limtræ, hvilket gælder både facader og tag. Efterfølgende er facaderne muret op således at tilbygningerne falder naturligt ind i de eksisterende bygninger.

Byggeriet blev opført i to etaper, hvor første delaflevering blev afleveret i februar 2021 og anden fase i september 2021. Faseopdelingen skyldtes at skolen var i daglig drift, hvorfor eleverne skulle have mulighed for både at modtage undervisning inde, samt benyttes skolens udendørsområder under byggeperioden.

Tæt samarbejde med rådgivere

Jakon har stået for færdigprojekteringen af limtræet i tæt samarbejde med både ingeniør og arkitekt. Samarbejdet har været meget prisværdigt og alle parter fortjener stor respekt for, at arbejde tæt sammen og sikre, at projektet er fremstedet iht. den oprindelige tidsplan.