skip to Main Content

Strandskolen

Bygherre: Greve Kommune
Byggeperiode: November 2021 – igangværende
Entrepriseform: Hovedentreprise
Omfang: 7300 m2

Udvendig og indvendig renovering af skole i drift samt tilbygning

Strandskolen er en skole opført i 1966. Et fint eksempel på et skolebyggeri fra den tid. Skolen har gennemgået flere udvendige og indvendige ombygninger og renoveringer gennem årene. Skolen består af flere bygninger og rummer i dag 2-3 spor fra 0. klasse til 9. klasse inkl. SFO.

Strandskolen fremstod slidt og med et påtrængende renoverings- og moderniseringsbehov og samtidigt kunne skolen ikke rumme en fuldt 3-sporet skole med SFO, som Strandskolen på sigt skal være.

Skolen var i drift under hele byggeperioden, derfor havde Jakon valgt at inddele projektet i fire etaper over 3 år.

Skolen havde store udgifter til drift og vedligehold og samtidigt manglede skolen faciliteter, der skulle til for at sikre, at eleverne fik en tidssvarende undervisning med læringsmiljøer for fælles arbejder og individuel læring.

Ved en gennemgang af bygningens klimaskærm kunne det også konstateres, at skolen trængte til en energirenovering.

Tilbygning

Tilbygningen, som indeholder PLC og læringsmiljøer, placeres centralt og skaber en ny sammenhæng mellem de eksisterende undervisningsbygninger og danner derved skolens nye ”bytorv”, hvor elever kan samles på tværs af klasserne.

For at sikre gode interne sammenhænge etableres en ny elevator mellem kælder, stue og 1. sal i bygning A.

Renovering/udskiftning af facade og tag

Bygningskonstruktionerne i facaden er opført med bærende betonsøjler og betonbjælker. I facader er betonsøjler og betonbjælker synlige og fremstod flere steder med skader i betonen og armeringen grundet utætte fuger mm. De massive betonpartier i facaden og de gennemgående lodrette betonsøjler udgjorde store kuldebroer. Soklerne fremstod uisoleret og vinduespartierne trængte til udskiftning. Renoveringen omfatter en efterisolering udvendigt på facaden, for dels at få standset betonskader forårsaget af utætte fuger mm. og dels for at forbedre energirammen på byggeriet. Efterisolering skulle udføres således, at den samlede energiramme for bygningen overholder BR18.

Mellem betonsøjler i facaderne er der monteret lette facadepartier, der bl.a. har PCB i fuger mellem betonen og de lette facadepartier, samt asbest i facadepladerne på brystningerne. Vinduespartier i malerbehandlet massivt træ indeholdt flere steder bly i maling. Disse blev udskiftet til nye energivenlige træ-alupartier. På eksisterende bygninger blev facaderne efterisoleret med ny lys fiberbeton på betonbrystninger og gavle. På lette facader anvendes hvide facadeplader.

Taget på eksisterende bygninger blevet renoveret i form af ny tagpap, mens den nye tilbygning ligeledes fik tagpaptag.

Typer af arbejder

Jakon udfører alt tømrer-/snedkerarbejde. Det drejer sig bl.a. om en stor del af facadearbejderne (i alt ca. 1 km facade i et og to plan), samt mange gipsvægge, nedsænkede loftsystemer, døre, vinduer og meget andet tømrer/snedkerarbejde.

Som hovedentreprenør styrer vi de øvrige arbejder, som bl.a. består af:

  • Omfattende nedrivning og miljøsanering
  • Ny tilbygning som forbinder bygning A og B
  • Nye flugtveje fra kælder
  • Etablering af elevator mellem kælder, stue og 1. sal i bygning A
  • Renovering af toiletter og badeværelser
  • Diverse tekniske installationer og ventilation
  • Kloak og terrænarbejder

Sanering og miljøarbejder

Strandskolen blev bygget i en tid hvor de fleste byggema­terialer indeholdt miljøfarlige stoffer, så vi mødte den helt brede palette af alle slags – asbest, PCB, PAH, Bly, zink mm. Alt skulle naturligvis håndteres forsvarligt og uden gene med tanke for både håndværkere og naturligvis skolens brugere, da skolen var i drift også mens nedrivning og sanering stod på.