skip to Main Content

Uddannelse

Jakon har siden 1995 satset mange ressourcer på medarbejderudvikling og efteruddannelse. Dette gælder både fagspecifikke kurser samt kurser med henblik på personlig udvikling af den enkelte medarbejder og de teams, de arbejder i.

Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource. Vi er derfor konstant fokuseret på at skabe nogle attraktive og udfordrende rammer for vores medarbejdere, hvor der er plads til personlig og faglig udvikling, og hvor alle medarbejdere trives.

For at sikre den stærkest mulige organisation har vi siden 2007 haft en intern uddannelsesansvarlig, som løbende arrangerer kurser og individuel coaching til medarbejderne.

Vores uddannelsesansvarlig tager sig ligeledes af alle aktiviteter vedr. vores lærlinge og praktikanter.

Indblik i virkeligheden

I 2014 indgik Jakon den første aftale med Ballerup kommune om ”adoption” af en 7. klasse på Hedegårdsskolen. Formålet var at give eleverne et indblik i byggebranchen, herunder byggeriets samfundsmæssige betydning, byggepladsindsigt samt forståelse for byggebranchens forskellige fag.

Vi følger en klasse igennem 3 år. I den periode kommer eleverne til at besøge en byggeplads to gange, for at kunne se udviklingen i en byggesag. Herudover besøger de Jakon i Ballerup, hvor de introduceres til forskellige byggefag, og hvor de igennem praktiske øvelser får demonstreret, hvordan klasseværelses-matematik kan bruges i den virkelige verden.

I 2019 blev 3 elever fra 8C fra Hedegårdsskolen nr. 2 i finalen ved DM i Skills Stafet blandt 8. klasser fra hele Danmark. Med andenpladsen fulgte en kontant belønning på kr. 5.000 til hele klassen.

Praktikanter

De dygtigste håndværkere er dem der elsker deres hverdag. Derfor er det vigtigt, at man er godt forberedt, når man vælger uddannelse, så man havner på rette hylde.

Jakon har igennem mange år haft et samarbejde med folkeskoler, erhvervsskoler og videregående uddannelser omkring tilbud om længere eller kortere praktikperioder, hvor der har været mulighed for at prøve en hverdag som tømrer, maskinsnedker, bygningssnedker eller byggeleder.

Hvert år har vi flere 8.-9. klasses elever i skolepraktik på vores byggepladser. Generelt har vi meget glæde af at se de unge mennesker prøve faget af i en uge. Det er interessant at følge med i om praktikanterne viser interessere for håndværket, og går målrettet til opgaven. Nogle af dem kan meget vel blive vores næste lærlinge.

Integration og en ny chance

For Jakon er det vigtigt, at kunne bidrage til at hjælpe folk ud på arbejdsmarkedet. Jakon har derfor været glade for at være med til at give unge en ny chance i livet uden at skele til etnicitet eller baggrund. Vi har således flere gange haft fornøjelsen af både unge med anden etnisk herkomst end dansk og unge med en problematisk baggrund.

Jakon indgik i 2016 desuden et samarbejde med Jobcenter Ballerup omkring integrationen af flygtninge på det danske arbejdsmarked.

smiley_2