skip to Main Content

Uddannelse

Jakon har siden 1995 satset mange ressourcer på medarbejderudvikling og efteruddannelse. Dette gælder både fagspecifikke kurser samt kurser med henblik på personlig udvikling af den enkelte medarbejder og de teams, de arbejder i.

Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource. Vi er derfor konstant fokuseret på at skabe nogle attraktive og udfordrende rammer for vores medarbejdere, hvor der er plads til personlig og faglig udvikling, og hvor alle medarbejdere trives.

For at sikre den stærkest mulige organisation har vi siden 2007 haft en intern uddannelsesansvarlig, som løbende arrangerer kurser og individuel coaching til medarbejderne.

Vores uddannelsesansvarlig tager sig ligeledes af alle aktiviteter vedr. vores lærlinge og praktikanter.

Indblik i virkeligheden

I 2014 indgik Jakon en aftale med Ballerup kommune om ”adoption” af 7A på Hedegårdsskolen. Formålet er at give eleverne et indblik i byggebranchen, herunder byggeriets samfundsmæssige betydning, byggepladsindsigt samt forståelse for byggebranchens forskellige fag.

Vi følger 7A igennem 3 år, fra 2014 til 2017. I den periode kommer eleverne til at besøge byggepladsen Statsfængslet på Nordsjælland to gange, for at kunne se udviklingen i en byggesag. Herudover besøger de Jakon i Ballerup, hvor de introduceres til forskellige byggefag, og hvor de igennem praktiske øvelser får demonstreret, hvordan klasseværelses-matematik kan bruges i den virkelige verden.

I 2015/2016 har Jakon et samarbejde med Herlev Kommune og Herlev Hospital om at alle 8. klasser i kommunen kommer forbi Jakons byggeplads på Herlev Hospital, for at få indsigt i byggeri og de enkelte fag. I den forbindelse får eleverne mulighed for at følge en håndværker en dag, for at se hvordan en hverdag på en byggeplads kan foregå.

Praktikanter

De dygtigste håndværkere er de der elsker deres dag. Derfor er det vigtigt, at man er godt oplyst, når man vælger uddannelse, så man havner på rette hylde.

Jakon har igennem mange år haft et samarbejde med folkeskoler, erhvervsskoler og videregående uddannelser omkring tilbud om længere eller kortere praktikperioder, hvor der har været mulighed for at prøve en hverdag som tømrer, maskinsnedker, bygningssnedker eller byggeleder.

Integration og en ny chance

For Jakon er det vigtigt, at kunne bidrage til at hjælpe folk ud på arbejdsmarkedet. Jakon har derfor været glade for at være med til at give unge en ny chance i livet uden at skele til etnicitet eller baggrund. Vi har således flere gange haft fornøjelsen af både unge med anden etnisk herkomst end dansk og unge med en problematisk baggrund.

Jakon indgik i 2016 desuden et samarbejde med Jobcenter Ballerup omkring integrationen af flygtninge på det danske arbejdsmarked.

smiley_2