skip to Main Content

Jakons historie

Jakon blev stiftet i 1978 og er i dag stadig et familieejet aktieselskab. Siden 2004 har ti ledende medarbejdere været med i aktionærkredsen.

I de første år udførte Jakon primært møbelsnedkeropgaver. Men snart kom egentlige byggeopgaver til, og dermed blev konturerne skabt til den virksomhed, der i dag er blandt landets største på sit felt.

Opgaverne har op gennem årene ligget inden for både nybyggeri og restaurering. Således har Jakon været involveret i nogle af Danmarks mest opsigtsvækkende nybyggerier, som f.eks. Operaen, og nogle af landets mest markante restaureringsopgaver som f.eks. istandsættelsen af Amalienborg.

Social ansvarlighed

Social ansvarlighed er en grundlæggende værdi i Jakon, som vi også værdsætter hos vores samarbejdspartnere. For os er socialt engagement en investering på den lange bane, hvor alle vinder.

Vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads med høj medarbejderglæde. Vi arbejder derfor dagligt på at skabe de optimale rammer for vores medarbejdere. Det gør vi blandt andet ved at have fokus på et godt og sikkert arbejdsmiljø og ved løbende tilbud om kompetenceudvikling.

Vi samarbejder desuden bl.a. med Jobcenter Ballerup om rekruttering af medarbejdere med nedsat arbejdsevne eller svagere forudsætninger og arbejder systematisk med fastholdelse af egne medarbejdere, der af den ene eller anden årsag ikke længere kan varetage deres arbejdsopgaver.

Samtidig arbejder vi systematisk med omplacering til midlertidigt skånejob for medarbejdere, der i perioder ikke kan varetage deres normale arbejdsopgaver.

For Jakon er det vigtigt at være med til at sikre tilgangen af nye og fagligt dygtige kræfter til branchen, hvorfor vi løbende har op til 25 elever.

Energivenligt hovedkontor

Jakons hovedsæde, der ligger på Baltorpbakken 9 i Ballerup, er opført i 1999. Det er tegnet af Fogh & Følner, og der er lagt vægt på et bæredygtigt materialevalg, der understøtter et godt indeklima. I 1999 modtog byggeriet Ballerup Kommunes bygningspris.

I takt med at Jakon er vokset, har vi udvidet hovedsædet. Første gang i 2007 og sidst i 2016.

I 2007 udskiftede vi vores varmeanlæg til et nyt gasfyr med røggasgenvinding og vores belysning består fortrinsvis af lavenergibelysning suppleret med rumfølere, for minimering af energiforbruget.

I 2016 fik vi monteret 244 solpaneler på taget, og Jakon er nu 30% selvforsynende med elektricitet både til kontor og snedkerværksted.