skip to Main Content

Organisation

Jakon har en flad organisation, hvor beslutningsvejene er korte, og hvor der i høj grad lægges op til medarbejderdeltagelse.

Vores sager udføres som regel med svendene organiseret i selvstyrende teams. Vi oplever en større medarbejdertilfredshed, et tættere kollegialt fællesskab samt øget innovation og kvalitet ved denne form for organisering.

Jakon har ca. 350 ansatte. 97 funktionærer og 90 svende ansat på funktionærlignende vilkår samt et varierende antal timelønnede svende. Herudover har vi lige knapt 30 lærlinge.

Jakon bestyrelse

I Jakon er medarbejderne repræsenteret i bestyrelsen. Hvert 5 år afholdes der valg, og her vælges en tømrersvend samt en funktionær fra kontoret som repræsentanter for medarbejderne.

Jakons bestyrelse består af 8 medlemmer.