skip to Main Content

Universitetsparken 2

Bygherre: Bygningsstyrelsen
Byggeperiode: Marts 2022 – igangværende
Arkitekt: H+
Ingeniør: Strunge Jensen A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise

Udvendig renovering af bevaringsværdig bygning med natursten

Bygningen er tegnet af Kaj Gottlob i 1942 og fremstår i hovedtræk som ved opførelsestidspunktet. Bygningen er bevaringsværdig i SAVE-kategori 3. Dette bevirker, at bygningen placeres i følgende kategoribetegnelse: ’De bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags.’ Bygningen er kategoriseret som bevaringsværdig klasse 3.

Byggesagen omhandler vedligeholdelsesarbejder i forbindelse med betonrenovering samt renovering af klimaskærm. I forbindelse med betonrenovering udskiftes naturstensbeklædning mod vest, syd og øst med ny Faxe kalksten beklædning.  Lette facadepartier, herunder døre og vinduer samt den lette facade mod nord udskiftes.

Da bygningen til daglig benyttes i forbindelse med forskning og undervisning skal arbejderne afvikles iht. hovedtidsplanens terminer for at minimere generne for personale og studerende.

Entrepriser/arbejder

Arbejdet udføres i hovedentreprise og indeholder følgende delarbejder: byggeplads, nedrivning og bortskaffelse, samt miljøsanering, naturstenfacader, facadelukning, vinduer døre, facadepartier og blikkenslagerarbejder, malerarbejde, el arbejde, jordarbejde, afløb i jord, betonrenovering og miljøsanering jord.