skip to Main Content

Nøgletal for Jakon A/S

Hovedtal i tusind kr.2020-20212019-20202018-19
Omsætning890.057 752.340 582.174
Årets resultat efter skat37.016 16.084 12.139
Balancesum371.419 348.071 261.125
Egenkapital126.631 110.137 98.121
Antal medarbejdere356301 259
Nøgletal i %2020-20212019-202018-19
Overskudsgrad5%3%2%
Egenkapital forrentning31%15%13%

Regnskaber kan ses på CVR her.

Byggeevaluering

Jakon har valgt at indgå aftale med Bülow Management vedrørende byggesagsevalueringer.

I forbindelse med at det d. 1. november 2015 blev frivilligt for bygherre at opstille krav til nøgletalsevaluering, valgte Jakon at benytte Bülow Management som evaluator på byggesager, hvor det er et lovkrav, eller hvor bygherre har haft et særligt ønske om evaluering.

BNKI

Byggeriets Nøgletals- og Kundeindeks er et koncept under Bülow Management, der tilbyder en evaluering, der overholder krav til nøgletal ved alment og statsstøttet byggeri.