skip to Main Content

Nøgletal for Jakon A/S

Hovedtal i tusind kr.2017-182016-172015-16
Omsætning737.036611.675654.789
Årets resultat efter skat13.13618.64636.779
Balancesum288.203305.682288.808
Egenkapital93.76294.482110.399
Antal medarbejdere276272265
Nøgletal i %2017-182016-172015-16
Overskudsgrad2%3%7,1%
Egenkapital forrentning14%18%33,7%

Regnskaber kan ses på CVR her.

Byggeevaluering

Jakon har valgt at indgå aftale med Bülow Management vedrørende byggesagsevalueringer.

I forbindelse med at det d. 1. november 2015 blev frivilligt for bygherre at opstille krav til nøgletalsevaluering, valgte Jakon at benytte Bülow Management som evaluator på byggesager, hvor det er et lovkrav, eller hvor bygherre har haft et særligt ønske om evaluering.

BNKI

Byggeriets Nøgletals- og Kundeindeks er et koncept under Bülow Management, der tilbyder en evaluering, der overholder krav til nøgletal ved alment og statsstøttet byggeri.