skip to Main Content

Nøgletal for Jakon A/S

Hovedtal i tusind kr.2019-202018-192017-18
Omsætning 752.340 582.174 737.036
Årets resultat efter skat 16.084 12.139 13.136
Balancesum 348.071 261.125 288.203
Egenkapital 110.137 98.121 93.762
Antal medarbejdere 301 259 276
Nøgletal i %2019-202018-192017-18
Overskudsgrad3%2%2%
Egenkapital forrentning15%13%14%

Regnskaber kan ses på CVR her.

Byggeevaluering

Jakon har valgt at indgå aftale med Bülow Management vedrørende byggesagsevalueringer.

I forbindelse med at det d. 1. november 2015 blev frivilligt for bygherre at opstille krav til nøgletalsevaluering, valgte Jakon at benytte Bülow Management som evaluator på byggesager, hvor det er et lovkrav, eller hvor bygherre har haft et særligt ønske om evaluering.

BNKI

Byggeriets Nøgletals- og Kundeindeks er et koncept under Bülow Management, der tilbyder en evaluering, der overholder krav til nøgletal ved alment og statsstøttet byggeri.