skip to Main Content

Rummelig arbejdsplads

Jakon skal til enhver tid være en tryg arbejdsplads, som er kendetegnet af respekt for kolleger, samarbejdspartnere og for kunder. Det er en forudsætning for, at den enkelte medarbejder kan føle et personligt ansvar og et medejerskab til de arbejdsopgaver, vi udfører.

Som en naturlig konsekvens af vores ønske om at skabe tryghed i ansættelsen er vi et af de tømrer- og snedkerfirmaer, der har flest funktionæransatte svende – for tiden ca. 90. Det giver en stabilitet i hverdagen, både for den ansatte og for Jakon.

Medarbejderne skal kunne indfri de høje forventninger, som kunderne stiller til Jakon. Derfor arbejder efteruddannelsesafdelingen løbende med at sikre, at alle medarbejdere er fuldt opdateret på ny teknologi samt nye produktions- og arbejdsprocesser.

Sidst, men ikke mindst, vægter vi mulighederne for intern rekruttering meget højt. Jakon er en arbejdsplads, der giver mulighed for faglig og personlig udvikling.

Byggeri