skip to Main Content

Stubberupgård

Bygherre: Københavns Kommune
Byggeperiode: Marts 2019 – august 2021
Arkitekt: Rørbæk & Møller
Ingeniør: EKJ Rådgivende ingeniører AS
Entrepriseform: Totalentreprise i partnering
Omfang:  900 m2 nybyg og 2000 m2 renovering

Hent reference

Velfærdsinstitution for psykisk sårbare

Stubberupgård er et botilbud i Borup for borgere med psykiske lidelser såsom angst, depression og skizofreni. I samarbejde med Socialpsykiatri København har vi haft som formål at give borgerne et godt liv ud fra egne ønsker og eget udgangspunkt. Visionen har været at tilbyde en ”grøn omsorgsgård” og daglige idrætsaktiviteter, der skaber livskvalitet og tryghed i bæredygtige omgivelser.

Projektet omfatter sanering og renovering af tre eksisterende huse, samt opførelse af et nyt byggeri, der tilgodeser nutidens krav til boligindretning, indeklima og tilgængelighed. Alle bygninger er opført/ombygget med særligt fokus på akustik, som er en vigtig trivselsfaktor for beboerne.

Gennem hele byggeprocessen er fremdriften blevet fulgt tæt af Stubberupgårds beboere og ansatte, hvor beboernes hverdag, midt i en Coronatid, selvsagt har fået nyt indhold i form af en byggeplads med aktive håndværkere. Det har krævet medlevende og til tider overbærende håndværkere, hvor tryghed og respekt for beboere og ansatte har haft højeste prioritet. Et smil, et vink og et åbent sind har været et særligt vigtigt redskab for alle i hverdagen på Stubberupgård.

Et projekt udført under rammeaftalen DSP+

Helhedsrenovering og modernisering af Stubberupgård er udført under rammeaftalen DSP+ med Københavns Kommune. Jakon har i samarbejde med rådgiverfirmaerne Rørbæk & Møller, Leth & Gori samt EKJ gennemført nybyg og renovering af de knap 3.000 m2.

Projektet har haft særligt fokus på bæredygtige løsninger, bygbarhed og totaløkonomi – og indbefatter også genhusning af bostedets sårbare beboere.

Løsningerne i projektet blev skabt gennem et tæt samarbejde både internt i DSP+ og i tæt dialog med Københavns Kommune. Flere af løsningerne i projektet resulterede i længere levetid for såvel konstruktioner som beklædning, samt reducerede de løbende drifts- og vedligeholdelsesudgifter.