skip to Main Content

Skolen ved Sundet

Bygherre: Byggeri København
Byggeperiode: Oktober 2019 – december 2020
Totalrådgiver/Arkitekt: Nøhr & Sigsgaard
Ingeniør: Niras A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Omfang:  2.800 m2

Helhedsrenovering af fredet skole i drift

Skolen ved Sundet består af to skoler, en Hovedskole og en Friluftsskole. Begge skoler er indviet i 1938.

Skolerne er tegnet af arkitekt Kaj Gottlob, efter en henvendelse fra Københavns Kommune, med et politisk ønske om en skole præget af lyse og sunde lokaler med adgang til det grønne i frikvartererne. De funktionalistiske bygninger blev fredet i 1990. Friluftsskolen er bygget som svagbørnsskole og fungerer i dag som specialskole for multihandicappede børn.

Helhedsrenoveringen omfattede miljø- og asbestsanering og ombygninger i nord-, og vestfløj samt bygning 15, udskiftning, renovering eller restaurering af alle overflader, bygningsdele og inventar, fornyelse af installationer og føringsveje, landskabsarbejder og klimatilpasning.

Friluftskolen er efter aflevering blevet nomineret til Renoverprisen i 2022 i kategorien “institution”, og var med blandt de sidste 5 i kategorien.

Byggesagen

Byggeriet blev gennemført i hovedentreprise og omfattede færdigprojektering, samt udførelse af alle arbejder og leverancer, til fuldstændig færdiggørelse af byggeriet, alt inklusive.

Indeholdt arbejde
Jakon stod for gennemførelse af alle arbejder relateret til byggesagen hvilket inkluderede:
Nedrivning, byggeplads, PSS og BSB, jord, beton – generelt og pladsstøbt, stål, murværk, træ generelt, skeletkonstruktioner, maling, støbte undergulve, gulve, lofter, tagdækning, døre, vinduer og porte, fast inventar, beklædninger, opmuring, VVS, afløb i jord, ventilation, EL, bygningsautomation, teknisk isolering, miljøsanering, befæstelser og beplantning.

Skole i drift
Byggearbejdet foregik ved en skole i drift, hvor der dagligt færdedes elever og lærere. Byggeriet udførtes i etaper og der blev etableret en pavillon by på matriklen til midlertidig indlogering af elever under renoveringen. Samtidigt er alt arbejde udført efter særlige bestemmelser for transport, i henhold til skolens daglige drift. Der har blandt andet været lukket for levering af materialer mellem 7.30 og 8.30 og igen mellem 15.00 og 16.00.

Miljøsanering
Bygningerne indeholdt flere skadelige stoffer (PCB, Bly, Asbest mm.). Alle bygninger er blevet sanneret, og Jakon har, som tillæg til den oprindelige aftale, også udført sanering af bygning 1, 2 og 3.

Afleveret byggeri
I december 2020 blev ”nøglerne” overdraget til skoleledelsen, og Jakon takkede på samme tid rådgivere og bygherre for et godt samarbejde. Skolens elever rykkede ind i de nye omgivelser med stor begejstring og mod på en hverdag i de nye rammer.

Friluftsskolen / Skolen ved Sundet har vundet den Europæiske Kulturarvspris Europa Nostra Pris 2023.