skip to Main Content

Vestre Fængsel – Særligt Sikret Retsbygning

Bygherre: Bygningsstyrelsen
Byggeperiode: 2020 – 2022
Arkitekt: JJW Arkitekter
Ingeniør: Oluf Jørgensen A/S og Spangenberg & Madsen Ingeniører A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Omfang: 2.400 m2

Retsbygning udført med betonelementer

Ny Særlig Sikret Retsbygning (SSR) ligger som en selvstændig bygning uden for, men tæt på Vestre Fængsels ringmur. SSR er placeret mellem fængselsmuren og to mindre eksisterende personalebygninger.

Retsbygningen indeholder en særlig sikret retssal inkl. administrationslokaler og publikumsarealer samt en dommervagt med to mindre retssale, administrationsareal og dertilhørende funktioner. Hertil kommer et teknikhus på 2. sal med adgang til tag.

Rundt om retsbygningen er der etableret opdelte udearealer, hvortil der er adgang fra vagtbygningen (sikkerhedskontrol). Sikkerhedskontrollen visiterer alle besøgende til retsbygning.

Mellem Retsbygning og Vestre Fængsel er bygget en tunnel til transport af arrestanter mellem celler og retshandlinger.

Området omkring retsbygning og vagtbygning er landskabeligt behandlet og der er etableret hegn og volde til at afskærme området for uvedkommende.

Byggesagens etageareal:
Retsbygning er i 4 plan. I kælderniveau er den særligt sikrede retssal, brutto 924 m². I stueplan er administrationsarealer, brutto 436 m². 1. sal er dommervagt, brutto 701 m². 2.sal er teknikhus, brutto 215 m². Vagtbygning er i ét plan, brutto 185 m². Tunnel mellem retsbygning og Vestre Fængsel, brutto 90 m². Hvilket samlet er ca. 2.400 m2

Indeholdt arbejde
Som hovedentreprenør havde Jakon bl.a. ansvar for gennemførelse af følgende arbejder relateret til byggesagen: byggeplads, jordarbejde, betonelementer, beton (generelt og pladsstøbt), stål, maler, tømrer, gulv, tag, døre/vinduer/porte, murer, VVS, afløb og jord, køling, ventilation, EL, CTS mv.

Betonelementer
Arbejdet med betonelementer omfattede bl.a. følgende bygningsdele: Vægelementer, dækelementer, søjler, betonbjælker, betontrapper og betonreposer.

Flere tekniske fagdiscipliner og commissioning
Projektet var meget tekniktungt da der er tale om en særligt sikret retsbygning med store krav til sikkerhed. Der var flere tekniske fagdiscipliner involveret i form af el, CTS, køl og ventilation, ligesom der var teknikarbejde i forbindelse med elevatorer og lifte. Projektet indeholdte også flere elektrisk drevne bygningsdele i form af hegn, vognporte, personkarruseller mv.

Der er udført fuld commissioning og løbende performancetest, hvor tekniske anlæg og installationer er prøvekørt. Jakon havde det fulde ansvar for alle tekniske fagdiscipliner, og allokerede en teknikansvarlig byggeleder med udelukkende fokus på de tekniske fag, under hele byggeperioden.

Særlige sikkerhedsforhold
I lighed med de arbejder Jakon gennem tiderne har udført i blandt andet Københavns Lufthavn og for Forsvaret, stillede sagen store krav til personale- og databehandling. Tegninger/billeder af for eksempel den nye tunnel fra fængsel til retsbygning er selvsagt ikke offentligt tilgængelige og alle medarbejdere med tilknytning til opgaven skulle sikkerhedsgodkendes.

Illustration JJW