skip to Main Content

Børnehuset Egedammen

Bygherre: Gladsaxe Kommune
Byggeperiode: 2021 – 2022
Arkitekt: BBP Arkitekter
Ingeniør: Lyngkilde ingeniør
Entrepriseform: Hovedentreprise (inkl. råhus)
Omfang: 1800 m2

Ny svanemærket børneinstitution opført som CLT-elementbyggeri

Opførelse af den nye børneinstitution Børnehuset Egedammen med en normering på 132 børn. Det nye børnehus opføres som et CLT-elementbyggeri og udføres, så det opnår Svanemærkning — det vil sige, at alle produkter der indbygges over og under jorden er godkendte med svanemærkning. Børnehuset Egedammen bliver én af Danmarks første svanemærkede og CO2-neutrale institutioner.

Det nye børnehus udformes som en trelanget gård med en gårdsplads. Projektet indeholder desuden ankomstareal, parkeringsplads, vendeplads, cykelparkering samt en ny legeplads.

Grundig håndtering af CLT
Ved opgavens gennemførsel har der, grundet anvendelsen af CLT, været et særligt stort fokus på minimering af fugtophobning i terrændæk samt en effektiv beskyttelse af CLT-elementer og tagkassetter.

Derfor udfærdigede Jakon en sagsspecifik fugtstrategi, som succesfuldt blev anvendt i den indledende planlægning og løbende er blevet ajourført gennem byggeprocessen. Fugtstrategi og -plan er udarbejdet i henhold til BYG-ERFA erfaringsblad (99) 121228, Fugtkriterier og risikovurdering. Tidsplanen for byggeriet er nøje planlagt og er strømlinet, så der kan bygges, imens vejret er bedst.

Projektet er et eksempel på, hvordan Jakon håndterer en hovedentreprise udført i CLT, som i dansk målestok er en forholdsvis ny byggemetode. Jakons erfaring med CLT-byggeri, herunder indgående kendskab til elementstørrelser, bæreevner mv., giver en solid ballast til fremtidige projekter, hvor erfaring og ekspertise inden for CLT er en nødvendighed for at sikre en kontrolleret og fejlfri byggestart og –proces.