skip to Main Content

KU – Institut for Farmaci – Bygning 13

Bygherre: Bygningsstyrelsen
Byggeperiode: September 2019 – december 2021
Arkitekt: JJI Arkitekter
Ingeniør: Balslev Rådgivende Ingeniører A/S / Søren Jensen Ingeniører 
Entrepriseform: Hovedentreprise
Omfang: 2.400 m2

Renovering af laboratorier, forskningsfaciliteter og kontorlokaler

GMO Klasse 2
Projektet bestod af modernisering af ca. 2200 m2 fordelt på 5 etager med laboratorier i bygning 13 på Københavns Universitets farmaceutiske fakultet. Heraf blev to etager moderniseret gennemgribende mens tre etager blev moderniseret i mindre grad. På projektet blev der leveret laboratorier op til GMO Klasse 2.

Byggesagen omfattede laboratorier, CTS, ventilation, el, ABA, toiletter, gulve, lofter, vægge, døre i stål, alu og træ, ABDL, ADK, miljøsanering, VVS, rengas, køkkener, kontorer, maler, gardiner, brandlukninger, sluser, specielinventar.

Bygning i drift
Entreprisen blev udført i fire etaper og under hele byggeprocessen var der brugere i bygningen på de etager, der ikke var berørt. Der skulle således vises hensyn til brugerne – forskere, undervisere og studerende – under hele byggeperioden. De blev flyttet ud og ind på de berørte etager undervejs.

Lille byggeplads
Entreprisens byggeplads var lille, hvilket blev løst med god fagkoordinering og via just-in-time-princippet for bl.a. at minimere opmagasinering af materialer

Miljøsanering
Der blev konstateret mange miljøskadelige stoffer, bl.a. asbest, PCB, bly mv. Dette blev løst med grundig sanering efter alle forholdsregler.

Jakons koordineringsansvar
Der var en stor grad af koordinering mellem de forskellige fag – særligt grundet de mange laboratoriemaskiner og tekniske anlæg, hvor der var mange fag og grænseflader involveret i forhold til opsætning og idriftsætning.

Som hovedentreprenør havde Jakon alt koordineringsansvar. Med flere tværgående kommunikations- og arbejdsrelationer til Bygningsstyrelsen og de øvrige projektdeltagere, fandt Jakon det i særlig grad vigtigt med en klar ansvarsfordeling i vores organisation, for at lette det daglige arbejde for samtlige de involverede parter. Med denne klare ansvarsfordeling har det til alle tider været klart for alle involverede, hvem i Jakons organisation der skulle kontaktes.

Jakon egenproduktion: Lofter, vægge, trædøre, delvist inventar, hullukning.

Andre entrepriser på projektet: VVS, el, ventilation, CTS, maler, gulv, flisemurer, nedriver, glas, laboratorieinventar.