skip to Main Content

Slotsholmsgade 10, Justitsministeriet

Bygherre: Bygningsstyrelsen
Byggeperiode: Januar 2023 – igangværende
Arkitekt: H+ARKITEKTER
Entrepriseform: Hovedentreprise

Ombygning af ministeriebygninger i drift

Ministeriebygningerne på Slotsholmsgade udgør en del af Danmarks magtcentrum, og det er et vigtigt arkitektur- og kulturhistorisk område med sine fredede og bevaringsværdige bygninger og smukke facader.

Byggesagen omfatter totalistandsættelse af 4. sal på Slotsholmsgade nr. 10, som tidligere har været arkiv og som nu indrettes til kontorformål. Slotsholmsgade 10 kaldes også Lerches Gård eller Lerches Palæ. Hovedbygningen i rokokostil blev opført i 1741-1744 af Christian 6. ved arkitekten Johann Adam Soherr som bolig for Carl Christian Erdmann af Württemberg-Oels.

På denne sag foregår arbejdet på bagbygningens tagetage (fjerde sal) som en forlængelse af ministeriets nuværende lejemål på henholdsvis 2. og 3. sal. De nye lag tilføjes med respekt for bevaringsværdierne, samtidig med at vi indarbejder tidssvarende løsninger med materialer, der sikrer et sundt indeklima, herunder lys og akustik. Målet er at skabe et sundt arbejdsmiljø som kan rumme de alsidige funktioner, som en minister- og embedsværksbygning skal rumme.

Bygning i drift og særlige byggepladsforhold

Renoveringen foregår samtidig med at brugere, konkret Justitsministeriet, fortsat arbejder på de øvrige etager. Dette er således et stort fokusområde under arbejdet.

Byggeriet foregår i en bagbygning, og da ministerierne dagligt skal bruge den vagtbemandede port, er der udarbejdet en løsning hvor alt materiel hejses op over taget på den bygning, der ligger ud til gaden.

Hertil er der opsat en stilladsgangbro, en såkaldt FW-bro, der går hen over den foranliggende bygnings tag. FW-broen forbinder en udvendig trappe og personhejs på gaden med stilladset inde i baggården.  Der er således direkte adgang for håndværkerne fra gaden, henover taget til arbejdsstedet på baghusets 4. sal.

Renoveringen omfatter følgende bygningsdele:

Stilladsoverdækninger, nedrivninger, nye ovenlysvinduer, nye efterisoleringer, nye gulve og lofter, nye indretninger samt tilpasninger og nye installationer.