skip to Main Content

Skolen på Islands Brygge

Bygherre: Byggeri København
Byggeperiode: September 2021 – Januar 2023
Arkitekt: Nøhr & Sigsgaard
Ingeniør: Lyngkilde
Entrepriseform: Hovedentreprise

Renovering og ny tilbygning på Skolen på Islands Brygge

Byggesagen omhandlede ombygninger af eksisterende bygninger 1, 3, 4 og 5. Nedrivning af en del af bygning 6 og opførelse af ny tilbygning til bygning 6. Endvidere terrænarbejder i forbindelse med omlægning af ledninger, nye anlæg i skolegårde samt etablering af renovationsområder og cykelparkering. Alle arbejder blev udført i mens skolen opretholdte den daglige drift.

Sagens omfang
Skolen består af seks bygninger – bygget fra midt 90’erne frem til 2012. Projektet omhandlede mindre ombygninger af fire af de eksisterende bygninger, samt delvis nedrivning af bygning 6. Efter nedrivningen skulle der bygges en ny bygning på ca. 600 m2, indeholdende produktionskøkken og spiseareal i to etager. Som led i tilpasning af udearealerne til en basisskole, skulle lege- og læringsmiljøer i skolegården bearbejdes i varierende grad, område for område. Hertil blev der lavet nye parkeringsarealer med ny affaldsstation mod Ørestadsboulevarden.

Bygning 1 indeholdte på 1. etage Pædagogisk Læringscenter. Stueetagen rummede administration og personalefaciliteter og etagerne ombyggedes kun som følge af ændrede føringsveje for 1. etage.

Bygning 3 indeholdte faglokaler. I stueetagen skulle der etableres to nye omklædningsrum og eksisterende basislokale (midlertidigt depot for gymnastik) skulle ombygges til aktivitetsrum for natur og teknik. På 1. etage skulle eksisterende faglokaler ombygges til lokaler for Håndværk og Design.

I bygning 4 blev tre teamkontorer etableret på hver etage. Der skulle etableres rummøbler i fællesrummene og garderobefaciliteter for eleverne samt etablering af nye ventilationsanlæg.

I bygning 5 blev der etableret teamkontorer på begge etager. Køkken i den sydlige ende af bygningen blev nedlagt og indrettet til KKFO lokale. Rummøbler skulle etableres i de store fællesrum.

Den eksisterende skolebod i bygning 6 skulle nedrives. Der blev tilbygget en ny madskole med produktionskøkken og spiseareal i to etager.

Faggrupper:
Nedrivning, Byggeplads, Jord, Beton, Betonelementer, Murværk, Stål, Træ, Skeletkonstruktioner, Maling, Støbte undergulve, Gulve, Lofter, Tagdækning, Døre, vinduer og porte, Fast inventar, Beklædninger—påmurede, VVS, Afløb i jord, Ventilation, EL, Bygningsautomation—CTS, Teknisk isolering, Rydning i terræn, Befæstelser og Beplantning.

Betonelementer:
Betonelementer blev monteret og elementerne hejst direkte ind, hvilket krævede at de skulle over en seks meter høj eksisterende bygning.

Hverdagen på skolen:
Da bygherre holdt rejsegilde takkede de og skolens daglige leder Jakon for håndværkernes velvilje og fleksibilitet ift. skolens daglige drift. Dette blev også eksemplificeret ved, at der under talen blev sparket en bold over hegnet og en større flok nysgerrige drenge kiggede med gennem byggepladshegnet for at følge med i begivenhederne. Anekdoten er et udtryk for, hvordan den daglige gang på byggepladsen var. Jakon var hele tiden i tæt dialog med skolens drift hvor åbenhed og forståelse for hinanden blev nøglen til en succesfuld proces. Ad flere omgange fik både skolens personale og elever mulighed for at komme på besøg på den anden side af hegnet. Her vise og fortalte Jakons byggeleder om ombygningerne, og skabte en forventning til de nye faciliteter der kunne gøre op for nogen af de gener der uundgåeligt ville være i forbindelse med arbejderne.

Jakon var i daglig kontakt med byggeledelsen om at tilrettelægge arbejderne således at skolens sikkerhedsmæssige forhold opretholdtes, herunder brandredningsarealer og flugtveje. Her blev alle parter også enige om at skolens drift skulle være med på ugentlige planlægnings møder.

Skolen blev afleveret af flere omgange. Alle bygningerne udgjorde hver deres etape og byggepladsen blev tillige flyttet ca. midtvejs i processen. På den måde undgik vi at skulle spærre mere af skolegården af end højest nødvendigt.