skip to Main Content

Modernisering af Herbergscentret på Sundholm

Bygherre: Byggeri København, Københavns Kommune
Byggeperiode: Maj 2022 – igangværende
Omfang: 3750 m2
Arkitekt: Rørbæk og Møller arkitekter
Ingeniør: EKJ rådgivende ingeniører
Entrepriseform: DSP Plus, totalentreprise

Modernisering af Herbergscentret på Sundholm

Herbergscentret Sundholm ligger på Amager i bevaringsværdige bygninger. Sundholm blev i 1908 oprettet som såkaldt arbejds- og tvangsanstalt af Københavns Kommune for at tage hånd om Københavns fattige, vagabonder, husvilde mm. Nu anvendes bygningerne som herberg for udsatte mennesker, der har behov for et midlertidigt tag over hovedet.

Bygningerne har haft et påtrængende behov for en kærlig hånd for at skabe nye og bedre rammer for beboerne og det sociale arbejde. Totalrenoveringen af Herbergscentret udføres i et tæt samarbejde mellem Københavns Kommune (ByK) og det strategiske partnerskab DSP Plus, der i denne sammenhæng består af Jakon som entreprenør sammen med Rørbæk og Møller arkitekter samt EKJ rådgivende ingeniører.

Renovering udført i to etaper

Herbergscentret består af to bygninger – bygning 16 og bygning 20 – som begge renoveres. Bygning 16 er ibrugtaget medio 2023. Under denne renovering opholdt beboerne sig i bygning 20, hvorefter de er flyttet ind i Bygning 16. Renoveringsarbejdet i bygning 20 er herefter igangsat og forventes færdiggjort medio 2024.

Gennemgribende renovering som skaber bedre rammer

Bygningerne gennemgår en total indre renovering med nyindrettede værelser, store opholdsstuer og fælles køkkener. Renoveringen består i at få opgraderet stedet til et mere indbydende opholdssted.

Dette gøres blandt andet ved at lave bedre vilkår for beboeren og skabe flere rum til fællesaktiviteter som for eksempel madlavning. Rumfordelingen er en blanding af beboelsesrum, plejeafdeling, personalerum og lægeklinik. I det færdige Herbergscenter vil der være 64 pladser plus otte såkaldte plejepladser

Bygningerne er fra 1908, hvorfor der bl.a. var farlige stoffer i malingen. Dette krævede en gennemgribende sanering inden nedrivning kunne påbegyndes. Herudover er der, for at åbne bygningen mere op, udført nogle nye stålkonstruktioner.

Som en del af opgraderingen er der indbygget et tågesprinklingsanlæg i begge bygninger. Sprinklingsanlægget er nødvendigt, da herberget ofte har besøg af brandvæsnet grundet beboernes rygning på værelserne mv. Der blev til formålet nedgravet en reservoirtank på 27 m3 midt i byggepladsen, hvilket krævede en særlig høj grad af koordinering.

Hensyn til daglig drift under udførelsen 

Et punkt som har krævet særligt opmærksomhed og hensyn over for beboerne har været i forhold til støjende arbejder. Særligt støjende var nedbrydningen af det udvendige bassin som skulle udføres inden udgravningen til reservoirtanken. Vi har imødekommet hensynet til borgerne ved at varsle særligt støjende arbejder i god tid til kontaktpersonen på Herbergscentret, så tiltag kunne sættes i værk.

Generelt har herbergets brugere været nysgerrige og er kommet ned for at kigge på byggepladsen. Vi har skærmet byggepladsen af med høje brædder, så borgere ikke kommer til at gå ind på byggepladsen, men der har været stor forståelse for arbejdet.

Fotos: Astrid Maria Rasmussen