skip to Main Content

Ombygning for PwC – fra kælder til 7. sal

Bygherre: PricewaterhouseCoopers (PwC)
Byggeperiode: Marts 2022—juni 2023
Arkitekt: Henning Larsen A/S
Ingeniør: Rambøll A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise med tidlig inddragelse

Ombygning for PwC – renovering fra kælder til og med 7. sal inkl. taghus

Bygherren ønskede at gennemføre en omfattende ombygning og renovering af sit daværende domicil beliggende på Strandvejen 44, 2900 Hellerup. Det drejede sig således om renovering fra kælder til og med 7. sal inklusive taghus. Det indbød til etablering af ny kantine i stueetagen, etablering af åbne kontorarealer på 1. til 6. etage samt ombygning af 7. etage til et eksklusivt mødecenter med tilhørende anretterkøkken. På alle etager kom der et storkontor på hver side af en midterkerne med små møderum, kopirum mm. Ligeledes et rum med tekøkken og selvfølgelig en toiletkerne. Jakon udførte alt tømrer- og snedkerarbejde i egenproduktion og styrede som hovedentreprenør resten af fagene.

Tidlig inddragelse

Projektet blev udført med såkaldt tidlig inddragelse, hvor Jakon deltog i projekteringen. Her bidrog vi med vores indsigter og var med til at forudse potentielle forhindringer eller fordyrende elementer og kom med effektive løsningsforslag.

Hensyn til drift

Det var en bygning i drift, hvor der var kunder, der skulle til og fra bygningen. Der blev udført afskærmning både for byggepladsen og materialeoplaget. Afskærmningen blev lukket og udført pænt, idet der var kunder, som fortsat besøgte domicilet under ombygningen.

Der blev desuden foretaget nødvendig afskærmning med lydisolerende vægge mod henholdsvis bygning R4 og bygning R3 på samtlige etager.

I stueetagen blev der etableret afskærmning i skellet ved kantinen og atriummet. På alle tidspunkter i byggeriet var der en etage, hvor brugerne af domicilet kunne passere igennem uden, at der pågik byggeaktivitet. Dette var af hensyn til den daglige kommunikation mellem medarbejdere og kunder placeret i henholdsvis R3 og R4.

Tæt samarbejde
Vi arbejdede tæt sammen med bygherren igennem hele projektet for at skabe de bedste rammer for en bygning i drift. Siden opstarten var der ugentlige møder mellem Jakon og PwC’s projektledere for at sikre den nødvendige projektfremgang qua rettidig beslutningstagen. Vi vil gerne fremhæve en pragmaitsk og kvalitetsbevidst tilgang til byggeriet der kun var muligt fordi PwC tog aktivt ejerskab over projektet. Med den pragmatiske og kvalitetsbevidste tilgang til byggeriet, fik vi ikke bare en  glad og tilfreds bygherre. Vi fik også en proces hvor vi lykkedes med at løse potentielle problemstillinger inden de blev til reelle udfordringer.

Projektet blev afsluttet med succes, og det renoverede domicil blev afleveret til bygherren som planlagt.