skip to Main Content

Kulturcenter Risbjerggård

Bygherre: Hvidovre Kommune
Byggeperiode: 2020 – 2021
Entrepriseform: Hovedentreprise

Nybyg og totalombygning af kulturcenter i Hvidovre

Risbjerggård er en gammel gård, som er indrettet til at huse kulturelle arrangementer i Hvidovre Kommune

Gården blev oprindelig opført omkring år 1800, men er siden blevet om- og tilbygget. I årene 1918-’22 blev Risbjerggård ombygget og ændret til en restauration og den eksisterende facade mod Hvidovrevej stammer fra en ombygning i 1924. De sidste 100 år har der været restauration i den gamle bygning.

Det nye Kulturcenter Risbjerggård består af 4 nybygninger, der er opbygget i en limtræskonstruktion, og den oprindelige Risbjerggård som ombygges totalt. De 5 enheder knyttes sammen af et foyerareal – orangeriet – der giver adgang til alle funktioner og bliver det daglige omdrejningspunkt. Som en by af huse bundet sammen af gader og pladser.

Nybygning
Nybygningerne består af i alt 4 selvstændige bygninger. Bygningerne er opført af lette facadeelementer med fladt trapezpladetag beklædt med tagpap. De bærende konstruktioner i sale er søjle-/ bjælkekonstruktioner af limtræ, med afstivende vindkryds i stål. Loft i foyer hviler af på salenes vægge og bæres i øvrigt af en søjle-/bjælkekonstruktion i stål. Bygningens facade er beklædt med lodret monterede sinusprofilerede plader i aluminium, eloxeret i farve mørk bronze. Foyeren har en to etagers høj glasfacade mod en cirkulær gårdhave.
Indvendigt er foyer og sale beklædt med akustisk krydsfinerbeklædning og gulve i foyer og multisal er belagt med højkantsparket.

Jakons entreprise
Jakon udførte opgaven i hovedentreprise indeholdende  alle arbejder fra udgravning over opsætning af limtræskonstruktion, alle tekniske installationer og indvendige arbejder.

Opgaven blev udført i tæt samarbejde mellem vores egne tømrer, snedkere og byggepladsansvarlige og vores dygtige underentreprenører der håndterede projektets øvrige fag.

Alt i alt var opgaven ikke bare succesfuld, men også særligt interessant. Den omfattende limtræskonstruktion satte store krav til samarbejdet mellem Jakons byggeledelse, rådgivere og leverandøren samt, ikke mindst, vores håndværkere under monteringen.

Den eksisterende del
Den oprindelige Risbjerggård består af en stueetage og 1. sal med skråvægge og er opført med murede facader i gule sten med tidstypisk detaljering. Bygningen gennemgik en omfattende miljøsanering. Murværket blev reetableret og genmuret i nødvendigt omgfang og der blev foretaget ny hultagning. Hele tagkonstruktionen blev gen etableret og bygningen blev isoleret indvendigt med lecablokke.

Stueetagen blev indrettet til restauration og 1. salen til loungeområde.

Nybygning
Nybygningerne består af i alt 4 selvstændige bygninger. Bygningerne er opført af lette facadeelementer med fladt trapezpladetag beklædt med tagpap. De bærende konstruktioner i sale er søjle-/ bjælkekonstruktioner af limtræ, med afstivende vindkryds i stål. Loft i foyer hviler af på salenes vægge og bæres i øvrigt af en søjle-/bjælkekonstruktion i stål. Bygningens facade er beklædt med lodret monterede sinusprofilerede plader i aluminium, eloxeret i farve mørk bronze. Foyeren har en to etagers høj glasfacade mod en cirkulær gårdhave.

Indvendigt er foyer og sale beklædt med akustisk krydsfinerbeklædning og gulve i foyer og multisal er belagt med højkantsparket.