skip to Main Content

Gl. Allerslev Skole

Bygherre: Almen Krake ApS
Byggeperiode: Juli 2019 – december 2020/juni 2021
Arkitekt: Saabye og Partners
Ingeniør: Arne Elkjær A/S
Entrepriseform: Totalentreprise
Omfang: 2987 m2

Ombygning af gammel skole til 27 nye boliger

Jakon har i totalentreprise gennemført ombygning af den gamle skole til boliger. Skolen består af 2 murede bygninger med filsede facader, der er blevet forbundet med en ny længe i samme stil. I tillæg er der opført to nye fritliggende bygninger i træ.

Sagen kort
Entreprisen omfattede nedrivning af to eksisterende bygninger inkl. miljøsanering, ombygning af to eksisterende bygninger til beboelse og nyopførelse af tre bygninger til beboelse.

Særlige udfordringer
En totalentreprise med 27 individuelle bygherrer, hvor hver enkelt beboer har fået lov til selv at vælge henholdsvis gulve, fliser og køkken, vil altid give en del koordinering for entreprenøren. Samtidig er der afholdt afleveringsforretning med hver enkelte beboer, bygherre og Jakon.

 

Tre af boligerne lå i en del af de eksisterende bygninger der nedbrændte, og blev dermed et infill-projekt, der blev bygget mens beboere og deres familie flyttede ind i de øvrige 24 boliger, hvilket gav en del koordinering af dagligdagen.

 

Entrepriser
Jakons egenproduktion bestod af tømrerentreprisen.

Underentreprenørerne bestod af følgende entrepriser:
Murer, VVS, el, maler, jord/beton/kloak, tagdækker, smed, præfab. kviste, HTH køkken, træ-elementer (Taasinge).