skip to Main Content

DTU bygning 116

Bygherre: Danmarks Tekniske Universitet
Byggeperiode: Februar 2020 – november 2020
Arkitekt/totalrådgiver: Rørbæk og Møller Arkitekter
Ingeniør/totalrådgiver: EKJ Rådgivende Ingeniører
Lysdesign: Lightscapes
DGNB-auditor: Rambøll
DGNB-certificering: Sølv
Entrepriseform: Hovedentreprise
Omfang:  4.500 m2

Renovering og ombygning til moderne undervisningsmiljø

DTU 116 er en auditoriebygning fra starten af 70`erne. Midterbygningen rummer holdlokaler, et stort auditorium kaldet 81, to mindre auditorier kaldet 82 og 83, en større samlende foyer samt toiletområder. Der er delvis kælder, primært i den sydlige del af bygningen.

Bygningen er blevet opdateret til nutidig standard og moderne undervisningsformer, samt optimeret i forhold til brand og indeklima.

Bygningen blev ved aflevering klargjort til DGNB certificering, hvor det var forventet at bygningen ville bliver certificeret til Guld eller Sølv. Klargøring til certificering var et klart fokuspunkt fra udbud til aflevering, hvilket har stillet store krav til dokumentationen i forhold til materialer, udførelsesmetoder mm.

Transformationen af Koppels specialbygning har bidraget til at generere et aktivt studieliv og optimale forhold for læring. Dette er gjort ved at etablere nye topmoderne og fleksible læringsmiljøer med større synlighed mellem undervisningsrum og bygningens fællesarealer som er forvandlet til aktive og inspirerede studiemiljøer. Herudover blev bygningen miljøsaneret og  indeklimamæssigt forbedret med ny og bedre ventilation, dags- og kunstlysforhold samt akustiske forhold. Forbedringer der understøtter bygningens forskellige undervisningsformer, herunder læringsmiljøet i bygningens tre store nyrenoverede auditorier. Yderligere blev den eksisterende klimaskærm energioptimeret og bygningens facader åbnet op for i højere grad at bidrage til et livligt campusmiljø.

Som hovedentreprenør har Jakon leveret murerarbejde, tømrerarbejde, tagdækning, gulvarbejder, malerarbejde, nedrivning og miljøsanering, terræn, jord, beton, stålkonstruktioner, VVS, ventilation, el, bygningsautomation og teknisk isolering. Alle arbejder er udført iht. DGNB-principperne, og alt tømrer- og snedkerarbejde er udført som egenproduktion

Kompliceret byggeplads
På DTU i Lyngby pågår der flere store byggesager samtidigt med at universitetets normale drift opretholdes. Bygning 116 ligger lige ud til bygningstorvet og tæt op ad bygning 127 og 117. Byggepladsen skulle således indrettes med samtidig tanke på sikkerhed, byggepladsflow, trafik og øvrige omgivelser. Med ADK kontrolanlæg og fleksible løsninger ift. levering og opbevaring af materialer, blev der skabt et effektivt flow og gode arbejdsmiljømæssige forhold, både udenfor og indenfor byggepladsens afgrænsning.

Nomineret til Renoverprisen 2022
Juriens begrunnelse for nomineringen:

”Mange ting ændrer sig med tiden, hvilket gør, at bygninger bliver mindre attraktive. En gang imellem bør man stoppe op og se, hvordan en bygning egentlig bruges af de mennesker, der er i den. Og så handle på det. Det synes jeg, at man har formået at gøre ved renoveringen af DTU – Auditoriebygning 116, og det er meget inspirerende.

”DGNB har være en god retningsgiver til at sikre, at man er kommet ind på forskellige elementer af bæredygtige tiltag i renoveringen. Især når der har været så mange med, som vi kan se her. Det har været et fælles referencepunkt for hele holdet bag, der har sikret, at man er kommet hele vejen rundt og har forholdt sig til alt fra kemi til biodiversitet, hvilket er meget positivt.” 

Den Danske Lyspris 2022
Teamet bag DTU auditoriebygning 116 modtog den 23. marts Den Danske Lyspris. Juryen udtaler om projektet: “Lysdesignet i DTU Auditoriebygning 116 er smukt og poetisk. I det omfattende projekt er der arbejdet forbilledligt med såvel dagslys som kunstlys. Projektet udgør et pragteksempel på et godt samarbejde mellem alle projektets parter og demonstrerer, hvordan lyset kan spille en afgørende rolle ved transformering af eksisterende bygninger.”