skip to Main Content

Daginstitution Roskildevej

Bygherre: Hillerød Kommune
Byggeperiode: 2020 – 2022
Arkitekt: Erik Arkitekter
Ingeniør: ØLLGAARD Rådgivende Ingeniør
Entrepriseform: Hovedentreprise
Omfang:  2400 m2

Ny daginstitution opført som CLT-elementbyggeri

Hovedentreprisen omfatter samtlige arbejder vedr. opførelsen af den nye daginstitution inkl. udvendige landskabsarbejder. Der etableres ankomst- og p-areal til daginstitutionen. Den nye daginstitution opføres som et CLT-elementbyggeri med overflader der er indbydende og robuste, og egnet til brug i en daginstitution.

Bygningerne er udformet med forbillede i den firlængede bondegård — med daginstitutionen som hovedhuset i tre længer og skurene som den fjerde længe. Byggeriet opføres i én etage.

Der er fokus på minimale drift og vedligeholdelsesudgifter ved valg af materialer, bæredygtig indretning i form af fleksibilitet i indretning med gruppe- og puslerum, der over tid kan ændres til anden aldersgruppe. Alle tiltag skal fremme kvaliteten af det oplevede miljø og understøtte ønsket om fleksibilitet og understøtte det pædagogiske arbejde i dagligdagen.

Hurtig og effektiv montering af CLT
Elementerne inklusiv limtræssøjler og bjælker er monteret på 12 dage af tre mand og en anhugger. Dette inklusiv alle indervægge. Herefter er der udført fastgørelser og lysningselementer de følgende 11 dage.

Succesfuld implementering af CLT
CLT har mange gode egenskaber, men da der er tale om et organisk materiale, skal det anvendes under de rette omstændigheder. Brugen af CLT kræver særligt fokus på fugtindtrængning og ikke mindst fugtophobning.

For Jakon betyder det, at vi ved dette byggeri særligt har været opmærksomme på at teste for fugt ved modtagelsen af materialerne, sikre korrekt opbevaring og igen teste fugt inden en eventuel indelukning. For at sikre alt dette, indarbejdedes en decideret fugtstrategiplan i forbindelse med udarbejdelse af tidsplanen, hvilket har medført en succesfuld håndtering af CLT i byggeriet.