skip to Main Content

Statens Serum Institut B208

Bygherre: Statens Serum Institut (SSI)
Byggeperiode: 2019 – 2020
Arkitekt: RUBOW Arkitekter
Ingeniør: Niras A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Omfang:  1.134 m2

Hent reference

Total indvendig og udvendig renovering

Byggesagen indeholdt renovering og omdannelse af de bevaringsværdige kasernebygninger på Artillerivej i København. Indvendigt er der skabt moderne kontormiljøer med fokus på arbejdsmiljø, samarbejde og indeklima.

Bygningen er indrettet med åbne storrumskontorer og mindre lukkede kontorer. Dertil  kommer arkiver, depot, mødefaciliteter og øvrige sociale- og arbejdsunderstøttende zoner.

For at opnå den bedste udnyttelse af bygningen er tagetagen taget i brug. Her er det nye auditorium placeret, hvor der bl.a. er etableret ovenlysvinduer.

Trods mange fornyelser er bygningens arkitektoniske udtryk bibeholdt såvel udvendigt som indvendigt. De karakteristiske facader og tagetagens blotlagte spær tegner den oprindelige identitet. Men renoveringen af rummene er på alle etager krydret med moderne og appetitlige kontorfaciliteter.

Byggesagen har givet Jakon mulighed for at kombinere det gamle snedkerhåndværk med moderne istandsættelse.

Byggesagen er forløbet planmæssigt og afleveret til tiden.

Foto: Rubow Arkitekter