skip to Main Content

Sortedamsskolen og Øster Farimagsgades Skole

Bygherre: Københavns Ejendomme
Byggeperiode: 2013-2015
Arkitekt: PLH Arkitekter A/S
Ingeniør: MOE A/S
Entrepriseform: Totalentreprise i partnering
Omfang: 5.500 m²

Hent reference

Helhedsrenovering af delvist fredede skoler i drift

Helhedsrenovering i totalentreprise af delvist fredede skoler i drift, herunder udskiftning af vinduer og tage, inddragelse af tagetage til undervisning, miljøsanering, klimasikring, nyt varme- og ventilationsanlæg samt totalrenovering af facader, gulve, vægge, i alt ca. 5.500 m².

Sagen gennemførtes i partnering sammen med bygherre, PLH Arkitekter A/S og MOE A/S.

Jakon var totalentreprenør og varetog projektledelsen under hele forløbet, fra byggeprogram til færdigt byggeri. I hele fasen brugte Jakon successiv kalkulation, i tæt samarbejde med bygherre og rådgivere for at sikre overholdelse af bygherres økonomi.

Byggesagen, der var opdelt i 5 etaper mens skolen var i brug, blev gennemført til tiden og inden for den aftalte økonomi, med ros fra bygherre, rådgivere og naboer.

Sortedamskolen
Jakon forestod helhedsrenoveringen der i særlig grad havde til formål at skabe bedre indeklimaforhold, hvorfor fokus hovedsageligt var på renovering af tag og facader samt klimatilpasning, energirenovering og indeklimatiltag.

Renoveringen omfattede bl.a.
nye vinduer med lavenergiglas, indvendig og udvendig facadeisolering, udskiftning af skifertag, udskiftning af varmeanlæg og radiatorer, etablering af ventilationsanlæg og solafskærmning samt forbedring af de akustiske forhold.

Desuden ombyggedes loftet på den ene bygning til lærerforberedelse, og tilgængelighedsforholdene til skolens stueetager forbedredes.
Skolen er fordelt på fem bygninger – heraf to, som er bevaringsværdige. Dette har stillet særlige krav til istandsættelsen af de ydre bygningsdele, hvor hensynet til facade- og vinduesudformning har været i højsædet.

Udførelsen var tilrettelagt således, at skolen fraflyttede én bygning ad gangen, hvor eleverne genhusedes i pavilloner.

Planlægningen og logistikken var fastlagt ud fra skolens behov for, at flytninger og rokader foregik i forbindelse med ferier, så undervisningen berørtes mindst muligt. Dette stillede store krav til overholdelse af tidsplaner og terminer såvel som til en løbende og god dialog med skolen, hvilket igen har ført til at byggeriet afleveredes 1 måned før tid.

Øster Farimagsgades Skole
Jakon gennemførte i 2014 en supplerende helhedsrenovering af Øster Farimagsgades Skoles gamle hovedbygning.

Renoveringen havde til formål at færdiggøre de områder af skolen, som ikke var omfattet af den forudgående udvidelse af skolen fra 2 til 3 spor, og omfattede en fuld istandsættelse og fugtsikring af kælderetagen samt udskiftning af det eksisterende varmeanlæg i hele bygningen. Desuden blev såvel udvendige som indvendige døre – alle originale – renoveret, genoprettet og malebehandlet.

Skolen var i drift under hele byggefasen, hvilket stillede store krav til planlægningen – særligt i forbindelse med udskiftningen af varmeanlæg og radiatorer. Et godt og fugtbart samarbejde med skolens ledelse sikrede, at byggeriet gennemførtes uden gener for eleverne og personalet.

Jakons egenproduktion
Nedhængte lofter, nye indvendige døre og glaspartier, nye vinduer (på Sortedamskolen i fredede facader), gipsvægge, inventar, efterisolering af tag, ny trappe, inddragelse af loftrum til kontorer, lydisolering af musiklokale, snedkerrenovering af fredede yderdøre, opretning af indvendige, gamle døre, renovering af bindingsværk.