skip to Main Content

Sølvgade skole

Bygherre: Københavns Ejendomme
Byggeperiode: Juli 2015 – februar 2016
Arkitekt: SITE Arkitekter A/S
Ingeniør: Strunge Jensen A/S
Entrepriseform:Hovedentreprise
Omfang: 2.000 m²

Hent reference

Helhedsrenovering af fredet hovedbygning

Bygningen var ikke i brug under udførelsen, men skolens resterende bygninger herunder gymnastiksal var i brug, hvorfor der løbende blev koordineret med brugerne om adgang mv.

Der blev foretaget en helhedsrenovering indeholdende udvendig og indvendig genopretning, modernisering, energi, klima-tilpasning og indeklima. Samtidig udføres en række vedligeholdelsesarbejder.

Trimmet Byggeri
Tidsmæssigt var projektet en stor udfordring, fordi der tilkom ekstraarbejder i meget store mængder (ca. 30%), som alle skulle udføres inden for den afsatte tid. Skolen skulle overtage bygningen efter vinterferien, da eleverne var genhuset på Bispebjerg Skole under restaureringen/renoveringen. Samtidig var byggepladsen meget trang, og da der skulle laves gravearbejder i samme område, gav det udfordringer mht. adgangsveje, affaldshåndtering, materialeleverancer og opbevaring.

Projektet krævede således ekstra fokus på overholdelse af tiden samt samarbejde og koordinering med brugerne og alle projektets aktører. Til dette benyttede Jakon principperne i Trimmet Byggeri (Lean Construction).

Teknik
Dele af bygningens tekniske installationer levede ikke op til nutidens krav. Helhedsrenoveringen omfattede derfor optimering af indeklima og ventilation. Herunder etablering af ventilationsanlæg, renovering af hovedtavler, etablering af ABA samt AIA og ADK med tilhørende følgearbejder.

Bygningen, der blev opført i 1846-47, er fredet og der har været et tæt samarbejde med Fogh & Følner Arktiekter på sagen, da de var ansvarlige for fredningsdelen.

Sanerings- og nedrivningsarbejder
Der blev udført asbest- og blysanering, hvilket gav udfordringer på koordineringen mellem fagene, da omfanget var meget større end først antaget, fordi puds under trappeløb var i så dårlig stand at denne skulle skiftes.

Jakons egenproduktion
Samtlige døre og vinduer skulle eftergås efter Raadvadmetoden, niveau 1, men det blev besluttet at restaurerer de indvendige, originale døre fuldt ud efter Raadvad-metoden, niveau 3. Dette betød, at Jakon måtte mande kraftigt op, fra 2-3 mand til 11 mand og 2 lærlinge.

Der blev etableret nye skakte i alle klasselokaler for inddækning af ventilation, hvilket var udfordrende, da der ikke måtte skæres i det originale bjælkelag.

Der skulle etableres ventilationsrum til de 4 nye ventilationsanlæg, som skulle indbygges på loftet. Det viste sig, at der ikke var plads nok i forhold til projektet, så der blev fundet en alternativ løsning.