skip to Main Content

DTU Life Science & Bio Engineering, B201 OG B204

Bygherre: DTU, Lyngby
Byggeperiode: August 2015 – oktober 2016
Arkitekt: Christensen & Co Arkitekter A/S, Rørbæk og Møller Arkitekter og Schul Landskabsarkitekter
Ingeniør: COWI A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Omfang: 14.000 m2

Ombygning og renovering af kontorfaciliteter og laboratorier

Ombygningen er lavet samtidigt med at de omkringliggende bygninger var i drift. De 14.000 m², der er fordelt over fire etager inklusiv kælder, skulle ombygges primært til kontorer, mødelokaler og fællesrum. Herudover indebar entreprisen ny ventilation, gulvoverflade, trapper og trappearealer samt toiletfaciliteter og tagbeklædning.

Fra bygninger primært opdelt i cellekontorer fik DTU åbne kontorlandskaber med fællesområder og åbne tekøkkener. Formålet var at skabe forbedrede forhold for vidensdeling og undervisning bland de studerende og ansatte på DTU. Sidenhen har Jakon varetaget entrepriser på flere af DTU’s øvrige bygninger, og er netop startet på en større ombygning af bygning 116 der bl.a. skal bæredygtigheds certificeres til DGNB-guld.

Opgaven var et institutbyggeri for Veterinærinstituttet (VET), Fødevareinstituttet (FOOD) og Aqua (AQUA) på DTU, der varetager forskning, rådgivning og undervisning.

Bygning 204 – ca. 6.700 m² eksisterende bygning. Bygningen blev renoveret og ombygget til kontorformål, enkelte laboratorier, tekøkkener og et større fællesområde inkl. reception.

Bygning 201 – ca. 6.700 m2 eksisterende bygning indrettet til åbne kontorer og fællesområder.

Ombygningen i de to bygninger bestod af selektiv nedrivning og miljøsanering, byggepladslogistik, nyt tag og taghuse, alle arkitekt-, konstruktions- og ingeniørfag, herunder en større teknikentreprise inkl. ny ventilation og performancetest af de tekniske installationer.

Entreprisen omfattede

Lukningsarbejder (gangbro, ovenlys og vinduesbånd), murer (generelt og flisebeklædning), tømrer (generelt, indvendige døre og skabsfronter samt lofter), tagdækning, smedearbejde, gulvarbejde, malerarbejde, VVS, ventilation, el, elevator, kloak, teknisk isolering, beton og performancetest.

Inden entreprisens opstart var bygningerne B201 og B204 igennem en miljøsanering samt selektiv nedbrydning. Der var dog ganske få arbejder i forbindelse hermed, som, af praktiske årsager, ikke kunne udføres inden hovedentreprisen såsom hultagning for installationer i vægge med maling indeholdende bly/tungmetaller, som derfor lå under hovedentreprisen.

Byggeriet var underlagt stringente IKT krav og projektmaterialet opbygget i 3D modeller. I sagen indgik der en del komplekse konstruktive ændringer med indbygning af kulfiberbånd til opretholdelse af bygningens statik efter større indgreb.

Trimmet byggeri

Jakon var hovedentreprenør og styrede entreprisen efter principperne i Trimmet Byggeri (Lean Construction).

På en sag med mange aktører er der altid stort fokus på kommunikation og samarbejde for at sikre optimal koordinering af tid og arbejder med henblik på et hensigtsmæssigt byggeflow for alle parter uden spildtid.