skip to Main Content

Lyngby Rådhus

Bygherre: Lyngby-Taarbæk Kommune
Byggeperiode: Oktober 2021 – igangværende
Arkitekt: ERIK arkitekter A/S
Ingeniør: Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Omfang: 8360 m2

Omfattende restaurering og modernisering af ikonisk rådhus

Byggesagen omhandler ud- og indvendig ombygning og restaurering af Lyngby Rådhus. Lyngby Rådhus, med dets karakteristiske krumme marmorfacade, er bygget i årene 1939-41 på Lyngby Torv. Tagetagen er tilbagetrukket og klædt med kobber. Rådhuset er tegnet af arkitekterne Hans Erling Langkilde og Ib Martin Jensen.

Rådhuset bliver renoveret og moderniseret med en indretning så den ikoniske og fredede bygning bliver en tidssvarende arbejdsplads for de 355 medarbejdere, samt et åbent samlingssted for byens borgere.

Byggesagen omhandler bl.a. følgende opgaver:

Nedtagning, renovering og genmontering af marmorfacade på nyt montage-system

 • Udvendig betonrenovering af råhus
 • Udvendig efterisolering af facade
 • Vinduesrenovering og -udskiftning, herunder ny automatisk solafskærmning
 • Renovering af udvendige døre og adgange
 • Renovering og ombygning af kobbertag og tagterrasse
 • Betonarbejder i forbindelse med udgravning af kælder samt understøbning af fundamenter.
 • Indvendig nedrivning og miljøsanering nødvendige for nye arbejder
 • Indvendig renovering og ombygning, herunder inventar og snedkerarbejder
 • Ny ventilation, ombygning og udbygning af el-, svagstrøms- og VVS-arbejder
 • CTS
 • Udskiftning af to elevatorer
 • Diverse mindre terrænarbejder omkring bygningen (retablering), samt ny udvendig flugtvejstrappe.

Fredning

Bygningen er en fredet ejendom. Projektet fordrer derfor et tæt samarbejde med bygherre, dennes rådgivere samt Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS).

Byggesagen omfatter fremvisning af flere prøver (materialeprøver, mock-ups og lign.) end typiske byggesager. Godkendelse af disse er afgørende for SLKS’ accept til den videre udførelse, hvorfor indarbejdelse af godkendelsesperioder for mock-ups mv. er vigtige milepæle i arbejdsplanerne.

Specielle forhold

Arbejdet udføres samtidig med letbanebyggeriet, som grænser op til byggepladsen, hvilket kræver koordinering med letbaneselskabet.