skip to Main Content

Nyt Hospital Herlev, Servicebygning

Bygherre: Herlev Hospital
Byggeperiode: April 2014 – februar 2017
Arkitekt: C.F. Møller Architects
Ingeniør: Alectia
Entrepriseform: Storentreprise
Omfang: 9.300 m2

Udvidelse og ombygning af eksisterende servicebygning, Delprojekt B

I Region Hovedstadens hospitalsplan er Herlev Hospital udpeget til at være et af de store akuthospitaler i regionen. Med Nyt Hospital Herlev blev der skabt nye rammer der rummer den øgede aktivitet, varetager opgaven som akuthospital og tilbyder tidssvarende rammer for familier på områderne fødsler og børnesygdomme.

Overordnet set, sætter Nyt Hospital Herlev rammerne for et helende hospitalsmiljø, hvor et tæt samspil mellem nye ”grønnegårde” og hospital fremmer en positiv patientoplevelse.

Delprojekt B: Udvidelse og ombygning af eksisterende servicebygninger.

Projektet opdeltes i tre storentrepriser; Entreprise 01, Råhus og lukningsentreprisen, Entreprise 02, Installationsentreprisen og Entreprise 03, Kompletteringsentreprisen

Jakon udførte Entreprise 03, Kompletteringsentreprisen som omfattede skeletkonstruktioner, lofter, indvendige døre, vinduer og porte, gulve, maling, smedearbejder og inventar.

Jakons egenproduktion
Vægge, lofter, indvendige døre og vinduer.