skip to Main Content

DR Byen Segment 1 og 2

Bygherre: DR
Byggeperiode Segment 1: 2002-2005
Byggeperiode Segment 2: 2006
Arkitekt Segment 1: Vilhelm Lautitzen Arkitekter
Arkitekt Segment 2: Dissing+Weitling
Ingeniør Segment 1: Carl Bro A/S
Ingeniør Segment 2: Niras
Entrepriseform Segment 1: Kompletteringsentreprise i konsortium
Entrepriseform Segment 2: Kompletteringsentreprise i partnering
Omfang Segment 1:  51.000 m²
Omfang Segment 2:  32.400 m²

Hent reference

2 projekter til DR Byen

DR Byen er designet efter inspiration fra den mellemøstlige idé om en ’Kasbah’, som er en slags by i byen. Derfor har DR Byen en blanding af overdækkede gader, pladser, forretninger og værksteder. Der er lagt vægt på, at hvert sted har sin egen identitet.

DR Segment 1
Segment 1 er med sine godt 51.000 m² DR Byens største bygning og ansigt udadtil. Jakon har udført entreprise C, kompletteringsentreprisen, i konsortium med malerfirmaet V. S. Larsen A/S samt gulvfirmaet Charles Christensen A/S.

Arbejdet har omfattet alle de indvendige arbejder bortset fra de tekniske installationer.

Segment 1 er et af fire segmenter og rummer redaktionslokaler, studieblokke, publikumsfoyer, produktionsfaciliteter og en del af DR Broadcast-teknologi og IT-funktioner. De fire segmenter bindes sammen af Den Indre Gade.

Det berømmede Koncerthus er et af de fire segmenter

DR Segment 2, Nyhedshuset
Nyhedshuset danner ramme om de daglige nyheds– og sportsudsendelser i både radio og tv. Det er også her, en del af ledelsen sidder med deres stabe. Huset indeholder desuden bl.a. arkiv, researchcenter, filmbearbejdning, garager og supportcenter. Ligesom den øvrige DR By er der tale om et meget åbent byggeri med anvendelse af store glasflader og deraf følgende ind– og udkig.

Der er integreret energibesparende elementer i byggeriet, og det førte i 2006 til, at byggeriet blev præmieret med Solprisen. Den uddeles af Københavns Kommune.

Jakon har udført kompletteringsentreprisen i konsortium med malerfirmaet V.S. Larsen A/S og gulvfirmaet Charles Christensen A/S. Arbejdet har omfattet alle indvendige arbejder bortset fra tekniske installationer.