skip to Main Content

Oticon Bygning C

Bygherre: Oticon
Byggeperiode: Marts 2019 – august 2020
Arkitekt: Rambøll Aarhus
Ingeniør: Rambøll Aarhus
Entrepriseform: Hovedentreprise
Omfang: 8.000 m2

Ny administrationsbygning med tilhørende parkeringsareal

Bygningen er opført i tre etager med fuld kælder. En del af kælderen er dog, grundet terrænets naturlige forløb, fritlagt som parterre-etage.

Oticons hovedkvarter består nu af Bygning A – den oprindelige hovedbygning, Bygning B (tilbygning fra 2014) og Bygning C. Denne bygnings arkitektoniske udtryk og tekniske kvalitet er principielt udført som Bygning B.

Bygning B og C er blevet forbundet med hinanden. Dette har krævet en mindre ombygning i stue- og kælderplan i Bygning B.

Herudover er der enkelte grænseflader i jord mod Bygning A.

Tilhørende parkeringsareal
Som en del af opgaven er der blevet etableret en ny stikvej til Kongebakken og et parkeringsareal med ca. 337 p-pladser, samt overdækkede arealer for cykelparkering.

Kvalitetsbyggeri
Der har været høje krav til installationer og kvalitet generelt. Dette har Jakon opfyldt til fuld tilfredshed.

Og på trods af projektets stramme tidsplan, blev Bygning C afleveret før tid.

Jakons egenproduktion
Indvendige undergulve af strøopbygning, gipsvægge, lofter, stort atrium med ovenlys, balkonforkanter med lydabsorbenter samt beklædning af cykelskur