skip to Main Content

Nyboder – Igangværende

Bygherre: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrrelse
Byggeperiode: 2018 – 2023
Entrepriseform: Storentreprise (tømrer, snedker, glarmester, blikkenslager, maler og smed)

Restaurering af et stykke dansk historie

Nyboders Gule Stokke er et enestående beboelseskvarter i hjertet af København, som besidder store arkitektoniske og kulturhistoriske værdier.

Nyboder er fyldt med små individuelle særpræg. Forud for restaureringen bliver hver kvm. nøje opmålt og registreret, så de særskilte bevaringsværdier sikres i moderniseringsprocessen. Dermed bevares stedets ånd, og det fredede Nyboder kommer styrket ud af en modernisering, der samtidig vil gøre boligerne nutidige og fremtidssikre bebyggelsen mange årtier frem. Istandsættelsen afspejler balancen mellem bevaring af historiske værdier og nutidige boligkrav, hvor komfort og energibesparelse prioriteres højt.

Projektets omfang

Etape 2 af restaureringen omfatter fire af Nyboders gule stokke; i alt 45 rækkehuse i Suensonsgade, Haregade og Tigergade. Jakon A/S står for tømrerstorentreprisen, som omfatter alt træarbejde fra gulve til lofter og nyt tag.  Opgaven bestod i at udskifte/ombygge bjælker, spær og bindingsværk efter gamle byggetraditioner. Hertil nye gulve samt indbygning og tilpasning af de gamle døre, som skulle genanvendes, blysanering af vægge, lofter, m.m. og skimmelsanering i tagkonstruktion.

I tagkonstruktionen skulle de dele af bjælker og spær, der var ramt af råd eller svamp udskiftes. Først  blev  de rådne dele ud af den eksisterende konstruktion skåret ud. Herefter blev den nye del tilpasset og monteret. Arbejderne blev udført ved håndkraft, blandt andet med stemmejern eller specialøkser. Herefter boltes den nye og den gamle bjælke sammen i en lang bladsamling.

Indvendigt står Jakon for bl.a. nye køkkener, gulve, trapper og generel renovering. Stokkene skal leve op til alle krav for restaurering af fredede bygninger i kategori A og samtidigt fungere som moderne boliger for fremtidige lejere.

Store dele af Jakons arbejder foregår med traditionelle håndværksmæssige teknikker, hvor de bærende spær f.eks. bliver udskiftet ved hjælp af dobbelt skråt hageblad.

Ud over etape 2, som nærværende reference beskriver, udførte Jakon også tømrerentreprisen på etape 1 (pilotprojektet), der blev gennemført fra 2011-2014.