skip to Main Content

KMD

Bygherre: KMD
Byggeperiode: Februat 2017 – maj 2018
Arkitekt: Kullegaard
Ingeniør: COWI A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Omfang:  8.200 m2

Ombygning af kontorejendom under hensyn til daglig drift

Jakon var hovedentreprenør på byggesagen, som omhandler ombygning hos KMD i Ballerup (KBS), hvor bl.a. cellekontorer skulle omdannes til åbne kontorlandskaber. Ombygningen skete under hensyntagen til opretholdelse af daglig drift.

Bygningen er opført i 1982 som en klassisk søjle/drager konstruktion med TT-dæk. Facaderne består af  betonelementer, indvendige vægge er opmurede teglvægge og lette indervægge. Ejendommen består af fem afsnit samt en sidebygning.

KMD ønskede at samle medarbejderne ved at optimere og opdatere ca. 8.200 m² kontorlokaler fordelt på tre niveauer med transparente inddelinger (vægge/glas), nye decentrale støttefunktionsrum og nye overflader. Samtidig skulle der optimeres energimæssigt med ny ventilation og køling i lofter og alle el-installationer skulle lovliggøres.

Ombygningen vedrørte indvendige arealer i afsnit 2, 3 og 4, fordelt på tre niveauer, samt etablering af ny personaleindgang. For at skabe forbindelse fra eksisterende stisystem til ny indgang blev der etableret nyt gårdrum. Afsnit 2, 3 og 4 består af nedre-, mellem- og øvre niveau, hvor nedre niveau er bygget ind i terræn.

Aptering
Apteringen af kontorarealerne bestod af etablering af nye gipsvægge, nedhængte lofter med køling, glasvægge og glasdøre, undergulve og tæppebelægninger. Desuden indeholdt projektet mindre, lokale ændringer i huset (nedtagning af vægge, nye åbninger m.v.). Derudover udførtes anlægsarbejder mellem afsnit 2 og 3.

Krav til konstant drift af datateknik
Alle arbejder udførtes under størst mulig hensyntagen til uafbrydelig drift af forsyningsanlæg til datacentre og serverrum. Derfor skulle nogle arbejder udføres i bestemte tidsrum, også udenfor normal arbejdstid.

Hensyn til daglig drift
Da byggepladsen lå i direkte berøring med bygherres øvrige kontorområde, var planlægning og koordinering en afgørende faktor i byggesagen. Jakons rolle var, foruden styring af sagen i hovedentreprise, at skulle stå for al koordinering/styring af el- og CTS-entreprisen, som var bygherreleverance, samt indgå i en tæt dialog med brugerne og driftspersonale.

Hovedentreprisen omfattede
Nedrivning, murer, tømrer, maler, gulv, glasvægge og glasdøre, inventar, VVS, ventilation, sprinkling og anlægsarbejder.

Jakons egenproduktion
Opsætning af gipsvægge, nedhængte lofter med køling og akustikbeklædninger på vægge.