skip to Main Content

DTU B358 Institut og læringsrum

Bygherre: Campus Service
Byggeperiode: Januar – november 2018
Arkitekt: Rørbæk og Møller Arkitekter
Ingeniør: Wissenbjerg A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Omfang: 6.230 m2

Renovering af kontorlokaler og ombygning af værksteder til laboratorier

Jakon var hovedentreprenør på denne modernisering og indretning af Bygning 358 til institut, kontorer og undervisning. Alt inden for den overordnede disponering af bygningen og med fastholdelse af den overordnede bygningsstruktur.

Lokalerne blev renoveret til nye lejere, og de gamle værksteder ombygget til auditorier. Bygningen blev åbnet op med glasdøre og glaspartier, og den murede brystning på svalegangen blev udskiftet med en glasbrystning.

Totalrenovering af alle toiletter
Alle eksisterende toiletter blev  totalt ombygget. Det krævede nyetablering af kloakkerne, og da terrændækket på bygning 358 har en speciel paddehat-opbygning, var det nødvendigt med en helt ny terrænopbygning med minipæle i ca. 5 meters dybde. En speciel udfordring i en eksisterende bygning med lav etagehøjde.

Hovedentreprenørens egen projektering
Jakon stod for projekteringen af midlertidige understøtninger i forbindelse med nedrivning, indvendige glaspartier, beslagserie til ind– og udvendige døre, facadepartier, stålkonstruktion til udvendig trappe, samt værn til 1. sals brystning, ventilationsanlæg, el-tavler, adgangskontrolanlæg (ADK), automatisk brandalarmanlæg (ABA), automatisk branddørslukningsanlæg (ABDL) samt nød– og panikbelysning

Bygherreleverancer
Bygherre stod selv for levering af skiltning, AV-udstyr, kantineinventar, løst inventar, CTS-anlæg og HPFI-anlæg.

Grænsefladekoordinering
Som hovedentreprenør på sagen havde Jakon ansvaret for grænsefladekoordinering med CTS og HPFI. CTS-anlæg udførtes samtidig med Jakons arbejde. HPFI-anlæg udførtes både af Jakon og som en særskilt bygherreleverance.

Entreprisen omfattede
Murerarbejde, tømrerarbejde, tagdækning, gulvarbejder, malerarbejde, nedrivning og miljøsanering, terræn, jord, beton, stålkonstruktioner, VVS , ventilation, el, bygningsautomation og teknisk isolering.

Jakon har udført alt tømrer-/snedkerarbejde i egenproduktion.

Miljøsanering
Der blev konstateret både , asbest, PCB og tungmetaller.