skip to Main Content

Hotel Bethel – Sømandshjemmet

Bygherre: Sømandshjemmet Bethel
Byggeperiode: December 2017 – Marts 2019
Arkitekt: Kjær Architecture ApS
Ingeniør: Eduard Troelsgård A/S og Gert Carstensens A/S Rådgivende Ingeniører
Entrepriseform: Hovedentreprise
Omfang:  1.035 m2

Hent reference

Ombygning og renovering af Hotel Bethel –
bestående af to etaper

Sømandshjemmet Bethel har siden indvielsen i 1906 tjent som et ”Home away from home” for søfolk og andre godtfolk fra hele verden med særlige relationer til den maritime verden. Centralt placeret i København, lige tæt på havnen som på byen, har Sømandshjemmet Bethel i et århundrede været en markant institution i Nyhavns levende og farverige miljø.

Hotellet er sammenbygget af tre bygningskroppe; Pakhuset, Gule bygning, Nyhavn 22 samt Røde hjørnebygning, Nyhavn 24. Bygningerne favner et fælles gårdrum, der ligger centralt i bebyggelsen.

Etape A – Renovering af Pakhus
Pakhuset blev ombygget og totalt istandsat med nyindrettede værelser og interiør samt etablering af elevator. Mellembygningen i gården samt nyanlagt glasgang  fungerer som bindeled mellem Pakhuset og Nyhavn 24.

Etape B – Renovering af Nyhavn 24
Hotellets hjerte med reception, morgenmadsrestaurant samt lounge er bibeholdt i hjørnebygningen Nyhavn 24, hvor adgangen til hotellet blev omlagt til porten med en ny adgangstrappe til receptionen. Værelserne er totalistandsat og moderniseret.

Hotel i drift
Hotellet havde fortsat drift i de bygninger, der ikke var omfattet af renoveringen, og port-adgangen til gården blev benyttet både af hotelgæster og entreprenør.

Byggepladsforholdene var ekstremt trange, hvilket krævede konstant fokus på koordinering og samarbejde alle parter imellem.

Der skulle tages miljømæssige hensyn, da der var forekomster af PCB og tungmetaller i den tilbageværende maling på vægge, lofter og vinduer, som skulle renoveres ved snedkergennemgang, samt montering af friskluftsventiler.

Projektet var opdelt i 3 entrepriser og 1 bygherreleverance: Nedrivning/miljøsanering, Hovedentreprise, Inventararbejder og Løse- som effektbelysning.

Hovedentreprisen omfattede
Konstruktioner, murer, afrensning, tømrer, maler, kloak, ventilation, VVS, El, CTS, køkken.

Jakon egenproduktion
Jakon har udført alt tømrer-/ snedkerarbejde i egenproduktion.