skip to Main Content

Aarhus Universitetshospital

Bygherre: Region Midtjylland
Byggeperiode: Juni 2013 – april 2015
Arkitekt: C.F. Møller i samarbejde med Cubo Arkitekter
Bygherrerådgiver: NIRAS A/S
Ingeniør: Rambøll, Niras-Alectia, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
Entrepriseform: Storentreprise
Omfang: 30.400 m2

Danmarkshistoriens største hospitalsbyggeri

DNU, Område N1
Område N1 – Akutcentret var første etape af DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus, og bestod af nybyggeri, kompletterings-arbejder, ca. 30.400 m² fordelt på fire bygninger på henholdsvis fire og otte etager.

Danmarkshistoriens største hospitalsbyggeprojekt
Det Nye Universitetshospital i Aarhus, blev bygget sammen med det eksisterende Aarhus Universitetshospital i Skejby, til et samlet nyt hospitalskompleks.

N1 består af akut forskning, ambulatorier til ortopædi og geriatri, billeddiagnostisk afdeling for akut- og hoved-neuro, akut sengeafsnit samt kontorer, vagtværelser og tekniske arealer m.v.

Jakon egenproduktion
Jakon var storentreprenør på apteringsentreprisen, der omfattede montering af 23.000 m² gipsvægge, 20.000 m² lofter og 1040 døre i egenproduktion samt maler- og gulvarbejder, glasvægge/-døre, fast inventar og specialinventar i underentrepriser.

Indvendige skillevægge blev overvejende udført som lette, ikke bærende gipsskillevægge, der blev malerbehandlet. Gulve blev beklædt med vinyl eller linoleum, og lofter udført som akustikdæmpende systemlofter.

Byggeriets særlige udfordringer

Område N1 omfattede tre storentrepriser: Råhus/lukning, aptering/indvendige arbejder og tekniske installationer.

Byggeriet blev opført på åben mark i tilknytning til det eksisterende Skejby Sygehus.

Byggefelterne var ret små. Dette krævede bookning af tider i forbindelse med materialeleverancer samt stor smidighed i samarbejdet med de øvrige storentreprenører.

Det Nye Universitetshospital i Aarhus har en samlet størrelse som en hel bydel og er opdelt i talrige bygninger. Hele byggeriet varede fra 2007 – 2019.

Opgaven indeholdt megen planlægning og koordinering. Jakon kørte en stram proces for byggerytmen sammen med især teknik-storentreprenøren. Lukning af vægge var en udfordring, da der naturligvis i et hospitalsbyggeri af denne størrelse, er enorme mængder af forsyningskabler og rørinstallationer, som skal indbygges.

Foto: Kristine Mengel, Thomas Moelvig, Julian Weyer og Rafel Pruski