skip to Main Content

Kvadrat Soft Cells

Jakon har lavet en spændende ombygning af eksisterende lokaler på Nordhavn for Kvadrat Soft Cells.

Entreprisen bestod af nedrivning, retablering af gulve til opslebne betonoverflader, nye vand-/varmeinstallationer, ventilation, el og belysning.

Vi lavede nyt indskudt dæk og skillevægge samt nye toiletter, bad og køkken.

Størstedelen af væggene er beklædt med massivt træ af gran.

Læs mere om projektet her: Wallpaper.com