skip to Main Content

DSP PLUS er den Strategiske Partnerskabsaftale (B) mellem Byggeri København, Jakon, Rørbæk og Møller, EKJ og underrådgivere Leth & Gori og Schul.

Samarbejdet er dannet på baggrund af et tillidsfuldt og respektfuldt forhold parterne imellem, som skal sikre høj grad af initiativ og ejerskabsfølelse. Fokus er på tillid, tidlig inddragelse af entreprenører og gentagelsesgevinster.

Målet med det strategiske samarbejde er at sikre:
1. Billigere byggeri
2. Bedre byggeri
3. Færre forsinkelser

DSP PLUS har fælles projektkontor på Thoravej 7 i København NV.

Elefanthuset
DSP PLUS’ første gennemførte projekt er Elefanthuset, et aktivitetscenter for kræftramte mænd i De Gamles By på Nørrebro i København.

Elefanthuset blev i 2019 hædret med Arkitektforeningen Københavns Store Arne pris, og fik København Kommunes Bygningspræmie i 2020. Se reference

Af igangværende projekter kan nævnes:

Stubberupgård
Bosted i Københavns Kommune for psykisk syge i alderen 28 år og op.
Byggeperiode maj 2019 – august 2021

Projektet omfatter sanering og renovering af tre eksisterende huse, samt opførelse af et nyt byggeri, der tilgodeser nutidens krav til boliger, indeklima og tilgængelighed.

Gennem hele byggeriet er fremdriften blevet fulgt tæt af Stubberubgårds beboere og ansatte, og nu er de første 14 beboere flyttet ind i større boliger i det nye byggeri.

De resterende beboere er blevet flyttet over i nogle midlertidige pavilloner. Her skal de bo frem til efteråret 2012, mens vi renoverer de tre øvrige bygninger, ‘Hovedbygningen’, ‘Boligen’ og ‘Annekset’. Når vi er færdige, har alle beboere større boliger med eget tekøkken og bad. Og midt i det hele ligger ‘Maskinhuset’, der har fået nyt liv og nu er hjertet for et nyt træningskøkken, et motionsrum og et nyt rum til diverse beskæftigelse.

Smedestræde
Institution med boliger og tilhørende fællesfunktioner i Valby for Københavns Kommune
Byggeperiode juni 2020 – maj 2022

FØRSTE SPADESTIK TIL NYT BOTILBUD I SMEDESTRÆDE

Vi i DSP PLUS er meget glade for, at vi nu kan fejre første spadestik til et nyt botilbud placeret på Smedestræde i det gamle Valby – en helt særlig bydel, hvor de forskellige lag i byudviklingen kan spores, og karakteren af den oprindelige landsby med mange grønne områder og små snørklede gader fortsat aflæses tydeligt.

Byggeriet, som skal huse 24 boliger til unge med udviklingshandicap, er inspireret af den historiske kontekst og Socialforvaltningens vision for et botilbud, som bedst muligt danner ramme om de unges udvikling af selvstændighed og selvhjulpenhed. Det arkitektoniske koncept er at skabe en sammenhængende bygning, hvor de skiftende vinklede tagflader og bygningskroppens form medvirker til at skabe en dynamik, der danner rammen om tre forskellige uderum og samtidigt afspejler lokalområdets særlige karakter.

Sammenhængen med den omkringliggende by og den varierede grad af privathed har været et omdrejningspunkt for udformningen af nybyggeriet. Det er tanken, at man fra fællesarealerne har en kontinuerlig kontakt til uderummene; den offentlige forplads Lommeparken, et semiprivat adgangs- og gårdrum og et helt privat haverum mod øst, – hvor der kun er adgang for bygningens personale og beboere.

Vi har på projektet i tæt samarbejde mellem DSP PLUS, Byggeri København og Socialforvaltningen arbejdet med at omsætte FN’s 17 verdensmål til konkrete og bæredygtige initiativer, som er tilrettet projektets vilkår og vision. Udover at se på byggeriets tekniske og projektnære bæredygtige tiltag, som f.eks. solceller på taget, så har dette arbejde også udmøntet sig i et øget fokus på langsigtede mål udenfor projektets egen sfære.

Beskæftigelsesprojektet Kraftværket, der arbejder med upcycling, genbruger f.eks. materialer, som fjernes i den eksisterende bygning, og der er udført lamper og borde af de gamle gulvbrædder. Vi har dertil haft gode og konstruktive drøftelser om, hvordan botilbuddet kan opføres og livet i bygningen udleves, så der opnås en frugtbar synergi mellem Socialforvaltningens tilbud, de unge og lokalmiljøet i Valby.

For os er det en helt unik mulighed, at få lov at bidrage til videreudviklingen af den historiske bystruktur, og første spadestik for denne bygning er en festdag, hvor vi ser frem til at realisere produktet af et langt og givende samarbejde. Vi glæder os til at komme i gang!

Sporsløjfen
Ungeherberg på Østerbro for 24 unge hjemløse.
Byggeperiode oktober 2020 – juli 2022.

Projektet omfatter istandsættelse af en eksisterende bygning på 600 m² og en tilbygning på 364 m².

Når de unge flytter fra deres nuværende lokaler på Rådmandsgade, kan de flytte ind i enkeltværelser med adgang til to fælleskøkkener, hvor der også er plads til generelt samvær. Enkeltværelserne ligger i klynger af fire til seks værelser med fælles bad og toilet.

Vi har arbejdet på projektet i 2 år, og fredag 23. oktober blev de første spadestik foretaget af ByK’s direktør Kasper Graa Wulff, socialborgmester Mia Nyegaard, arkitekt Uffe Leth fra Leth & Gori, Jakons direktør Stein Pettersen, formand for WeShelter Mads Engholm samt bestyrelsesformand for RG60 Lars Ploug Sørensen.

Sundevedsgade
Botilbud til unge med autisme, der indeholder 15 fine små boliger, samt fællesarealer, udføres for Socialforvaltningen.
Byggeperiode August 2021 – November 2023

Byggeriet opføres i 5 etager på en infillgrund på Vesterbro, hvor den er nabobygning til en fredet ejendom.

Byggeriet opføres som en betonkonstruktion og facaden beklædes med et karakteristisk murværk mod gaden.

 

Følg os på linkedIn