skip to Main Content

Jakon vinder historisk stor rammeaftale med Københavns Kommune

Jakon har vundet Strategisk Partnerskabsaftale (B) – en 4-årig rammaftale med Københavns Kommune.

Jakon har indgået et samarbejde med Rørbæk & Møller Arkitekter ApS, EKJ Rådgivende Ingeniører, arkitekt LETH & GORI samt Schul Landskabsarkitekter ApS, og sammen har vi indledningsvist været igennem en prækvalifikationsfase og efterfølgende afgivet et omfangsrigt tilbud.

Rammeaftalen indgås med henblik på etablering af et 4-årigt tillidsbaseret samarbejde vedrørende planlægning, projektering og gennemførelse af en portefølje af projekter.

Kommunen udbød to parallelle partnerskabsaftaler. Strategisk Partnerskabsaftale (A), der indeholder den portefølje af projekter der genereres af kommunens Børne- og Ungdomsforvaltning, dvs. skoler og institutioner. Aftalen blev vundet af Enemærke & Petersen.

Strategisk Partnerskabsaftale (B) indeholder den portefølje af projekter, som kommunens øvrige forvaltninger genererer, hvilket omfatter tilbygning, nybygning, renovering samt energitiltag for fx stadioner og idrætsanlæg, biblioteker, museer, døgninstitutioner, pleje- og botilbud, administrationsbygninger samt byggeri for behandling af stofmisbrugere.

Kontraktunderskrivelse på Københavns Kommune tirsdag d. 29. november 2016