skip to Main Content

TRYG

Tryg Forsikring

Bygherre: TrygVesta Forsikring
Byggeperiode: Maj 2009 – februar 2011
Arkitekt: JJW Arkitekter
Ingeniør:
Entrepriseform: Storentreprise i partnering
Omfang: 26.000 m²

Hent reference

Ombygning af syv huse

Opgaven bestod i ombygning af syv 2 til 3 etagers huse. Husene forbindes af et glasoverdækket gade- og pladsforløb, brugsareal 49.600 m², heraf indgik ca. 26.000 m² i projektet.

Ombygningen blev gennemført samtidig med, at Tryg Forsikrings 1300 ansatte har udført deres daglige arbejde.

Kontorarealernes funktion var primært smårumskontorer og enkelte større kontorrum.

Kompletteringsarbejderne bestod i murerarbejder, tømrer- og loftarbejder, gulvarbejder og malerarbejder samt specialleverancer.

Jakon egenproduktion
Jakon har udført gipsvægge, systemlofter, snedkerarbejde, lydabsorberende vægbeklædninger, akustikreguleringer, glasvægge, døre og bestykning, unika møbler: Div. skranker, køkkener, receptionsdiske, rumdelere.

Arbejdszoner
Eksisterende gipsvægge blev nedrevet eller ombygget til gipsskørter, således at eksisterende gangarealer indgik i nye åbne rum samt møderum. Eksisterende lofter blev nedtaget og lagt i depot for genanvendelse.

Nye møderum og storrumskontorer blev etableret ved hjælp af nye lette gipsvægge, glasvægge, døre og lydabsorberende vægbeklædninger med grafiske tryk samt tilpasning af nye og eksisterende lofter fra depot.
På alle gulvarealer blev der udlagt nye belægninger, enten i form af tæpper, højkantsparket, linoleum eller magnesit.

Fælleszoner
Fælleszoner blev indrettet som ”pladser” fordelt over de enkelte bygninger.
Pladserne skulle rumme de fælles og mere aktive funktioner som mødesteder, lounges, stillezoner, post, kaffebarer, bibliotek m.m. Til disse pladser har vi leveret og monteret unika møbler/inventar, skranker og amfi-opbygninger.

Møbler og inventar er ligeledes blevet leveret og monteret for bygherre i sideløbende projekt i Norge.