skip to Main Content

Tove Ditlevsens- og Højdevangens Skole

Bygherre: Københavns Kommune
Byggeperiode: 2014 – 2016
Arkitekt: KANT Arkitekter A/S
Ingeniør: Alectia A/S
Entrepriseform: Totalentreprise i partnering
Omfang: 7.000 m²

Hent reference

Helhedsrenovering af skoler

Jakon deltog i projekteringsfasen og sagen udførtes efterfølgende som totalentreprise i partnering.

Helhedsrenovering af skoler i drift, herunder udskiftning af vinduer og tage, etablering af nye administrative områder og nye læringsmiljøer, miljøsanering, klimasikring, nyt CTS styret varme- og ventilationsanlæg, nye lofter og supplerende akustiske tiltag samt renovering af facader, toiletter, gulve og vægge, i alt ca. 7.000 m². Arbejdet udførtes i etaper med bygninger i brug.

Jakons egenproduktion
Nedhængte lofter, nye indvendige døre og glaspartier, nye vinduer, gipsvægge, inventar, efterisolering af tag, ny tagbelægning (eternit bølgeplader), foldevægge, nye vinduesplader, efterisolering af brystninger, konstruktive ændringer i tagkonstruktion.

Sagerne blev gennemført i partnering med bygherre, Kant Arkitekter A/S og Alectia A/S. Jakon varetog projektledelsen under hele forløbet, fra byggeprogram til færdigt byggeri.

Tove Ditlevsens Skole blev afleveret til den aftalte tid og økonomi.
Højdevangens Skole blev afleveret 2 mdr. før den afsatte tid og til den aftalte økonomi.

Tove Ditlevsens Skole

Tove Ditlevsens Skole gennemgik en indvendig og udvendig genopretning, som omfattede renovering, modernisering, klimatilpasning, energirenovering, indeklimatiltag samt etablering af tilgængelighed.

Skolen er fordelt på to adresser og 6 bygninger, hvoraf renoveringen berører 4 bygninger – 2 på hver adresse. Da skolen var i drift under hele byggeriet, var en stor del af den logistiske planlægning koncentreret om at tilrettelægge byggearbejderne på en sådan måde, at skolen successivt skulle afgive mindst mulig plads til byggesagen, samtidig med at der sikredes en høj grad af sikkerhed og fremdrift på arbejdet.

Højdevangens Skole

Højdevangens Skole gennemgik en omfattende modernisering og renovering, så den kan imødekomme og understøtte sin fremtidige funktion som områdets overskole. Moderniseringen omfattede bl.a. etablering af moderne, fleksible læringsmiljøer og tidssvarende administrative områder, mens renoveringen bl.a. omfattede indvendig og udvendig genopretning, klimatilpasning, energirenovering og indeklimatiltag.

Skolen var i drift under hele byggefasen, da det kun var muligt at genhuse ca. halvdelen af eleverne, hhv. på naboskolen og i pavilloner. Derfor var den gode dialog mellem skolen og Jakon en absolut forudsætning for det positive og løsningsorienterede samarbejde, som vi havde med hinanden.