skip to Main Content

SØF – Nyt søfartsmuseum

Bygherre: Maritimt Museumsbyg
Byggeperiode: Juni 2012 – august 2013
Arkitekt: BIG
Ingeniør: Rambøll A/S
Entrepriseform: Storentreprise
Omfang: 6.800 m²

Hent reference

Nybyggeri – kompletteringsarbejder

Museet er bygget rundt om den gamle dok i Helsingør nede under jorden. Bunden ligger ca. 8 meter under havets overflade.

Huset består af en museumsdel på ca. 6.000 m², administration på ca. 500 m² og lager o.a. på ca. 300 m².

Museet er indrettet således, at turen starter i plan 1, hvor man går rundt om dokken ad en lang rampe og ender i plan 2.

Som at gå på et skibsdæk
Stålbroerne ligger af på såkaldte ’kattepoter’ og bevæger sig i alle retninger ved termik og belastning. På det sted hvor bevægelsen er størst, løfter broerne sig 90 mm og kan have en nedbøjning på 115 mm.

Stålbroernes store bevægelighed skaber, sammen med de anvendte materialer, en usædvanlig høj grad af kompleksitet.

Der var også store udfordringer i at få huset tæt, da det egentlige museum er en nystøbning op ad den gamle dok, samtidig med at bevægelserne skulle kunne optages i membranløsningerne.