skip to Main Content

IMG_0261

SØF – Nyt søfartsmuseum

Bygherre: Maritimt Museumsbyg
Byggeperiode: Juni 2012 – august 2013
Arkitekt: BIG
Ingeniør: Rambøll A/S
Entrepriseform: Storentreprise
Omfang: 6.800 m2

Nybyggeri – kompletteringsarbejder

Museet er bygget rundt om den gamle dok i Helsingør nede under jorden. Bunden ligger ca. 8 meter under havets overflade.

Huset består af en museumsdel på ca. 6.000 m², administration på ca. 500 m² og lager o.a. på ca. 300 m².

Museet er indrettet således, at turen starter i plan 1, hvor man så at sige går rundt om dokken ad en lang rampe og ender i plan 2.

Stålbroerne ligger af på såkaldte ’kattepoter’ og bevæger sig i alle retninger ved termikken og belastning. Værste sted løfter broerne sig 90 mm og kan have en nedbøjning på 115 mm.

Kompleksiteten på en skala fra 1-5, er nok 8 grundet bevægelser, hvor stålbroerne kommer igennem den gamle dok og de anvendte materialer.

Der var store udfordringer i at få huset tæt, da det egentlige museum er nystøbning op ad den gamle dok samtidig med, at bevægelserne skulle kunne optages i membranløsningerne.