skip to Main Content

Rosenørns Allé 22

Bygherre: Nationalmuseet
Byggeperiode: Marts 2014 – november 2014
Arkitekt: Creo Arkitekter
Ingeniør: NIRAS
Entrepriseform: Hovedentreprise
Omfang: 1.100 m²

Hent reference

Restaurering af fredet bygning

Byggeriet er beliggende Rosenørns Alle 22, 1970 Frederiksberg C, i det tidligere Radiohus. Arbejderne foregik alle i Ny Fløj og Høj Fløj, i begge fløje på 5. sal.

Arbejderne omfattede:

  • Etablering og vedligeholdelse af byggeplads
  • Indvendige arbejder på 5.sal i ny og høj fløj
  • Efterisolering og tagdækning af eksisterende tagkonstruktion

Øverste to etager på de høje blokke blev strippet totalt og al indvendigt fornyet på nær eksisterende døre og besætninger, som blev genanvendt.
Tagdækning blev udskiftet og taget isoleret ved samme lejlighed, og nye installationer blev etableret.

Opbygning af gipsvægge og lofter med ekstremt høje lydkrav, da det er Det Danske Suzuki Institut og Sjællands Symfoniorkester/ Copenhagen Philsom der er kommende brugere.

Hele renoveringen er udført med stor respekt med husets oprindelige arkitektur, indretning af øverum, kontorer, køkken og mødelokaler.