skip to Main Content

Nyboder – De gule stokke

Bygherre: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste
Byggeperiode: Juni 2011 – november 2012
Arkitekt: Arkitema A/S
Entrepriseform: Fagentreprise
Omfang: 1.900 m²

Hent reference

Restaurering og modernisering af fredede og bevaringsværdige stokke

Bygningerne er fra år 1700, dog er der sket ombygninger på nogle af bygningerne i år 1840.

Byggesagen omhandler en renovering og modernisering af lejlighederne, med stor respekt for bygningerne, da disse er fredede og bygningsbevarede. Byggeriet er på ca. 1.500 m² beboelse, og en del af tagetagen er derudover lavet til loftrum til lejlighederne.

Nyboders Gule Stokke er et enestående beboelseskvarter i hjertet af København, som besidder store arkitektoniske og kulturhistoriske værdier.De Gule Stokke blev opført som den første rækkehusbebyggelse i Danmark indeholdende små boliger til de menige i Chr. IV’s flåde, og nu små 400 år senere huser de stadig ansatte i Forsvaret. Nyboder har været fredet siden 1918.

Tømrer- og nedrivningsentreprisen
Opgaven bestod i at udskifte/ombygge bjælker, spær og bindingsværk efter gamle byggetraditioner.

Opgaven omfattede desuden nye gulve samt indbygning og tilpasning af de gamle døre, som skulle genanvendes.