skip to Main Content

Menzies Lounge – Pier C

Bygherre: Menzies Aviation
Byggeperiode: November 2016 – marts 2017
Arkitekt: ZESO Architects
Ingeniør: MOE
Entrepriseform: Hovedentreprise
Omfang: 1.000 m2

Hent reference fra snedkerværkstedet

Hent reference fra entrepriseafdelingen

Indretning af lounge i CPH Finger C

Indretning af lounge i eksisterende bygning 3. sal i Finger C til Menzies Aviations kunder.

De runde former i det eksisterende lokale kombineret med en udpræget dansk atmosfære danner rammen for Menzies nye Eventyrlounge. Den fantastiske udsigt fra det store panoramavindue er rummes største aktiv.

I centrum af lokalet, hævet over gulvhøjde, placeres en rund platform, der fungerer som rummets primære element. Rundt om skabes resten af loungens elementer af mindre cirkulære forme. Loungen indeholder både rum til arbejde, spisning og afslapning.

Projektet er placeret på airside (CSRA) i lufthavnen, hvilket betyder at der ifm. udførelsen af opgaven stilles krav om overholdelse af de gældende regler af sikkerheds- og driftsmæssig karakter mv.

Loungen blev planlagt udført i nært samarbejde med CPH’s trafikafdeling TRX. Omkringliggende områder blev ikke lukket ned for operationel brug under byggeperioden. For udvendige- samt facadearbejder har der således været meget koordinering samt arbejde udenfor almindelig arbejdstid.

Entreprisen omfatter i hovedtræk

  • Styring og kvalitetssikring af entreprisearbejder
  • Sikkerhedskoordinering i udførelsesfasen
  • Byggepladsetablering og velfærdsforanstaltninger
  • Ny flugtvejsdør på 3. sal og i trapperum på 1. sal
  • Nyt vindue mod øst
  • Etablering af ny udvendig forbindelse fra ny flugtvej til eksisterende flugtvejstrapper mod øst
  • Etablering af toiletter, baderum, og kontor, samt etablering og produktion af specialinventar til anretterkøkken og lounge med buffetområde
  • Ombygning af eksisterende teknikrum
  • Færdiggørelse/ombygning af tekniske installationer
  • Commissioning og drift og vedligehold