skip to Main Content

Kvæsthusprojektet, parkering

Bygherre: Kvæsthusselskabet A/S
Byggeperiode: 2014 – 2016
Arkitekt: Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S
Ingeniør: COWI A/S
Entrepriseform: Storentreprise
Omfang: 18.000 m²

Hent reference

Komplettering af nyt parkeringsanlæg fordelt på 3 etager

Kvæsthusprojektet er beliggende på Kvæsthusmolen ved Sankt Annæ Plads, København, og består af 2 projekter. Et underjordisk p-anlæg og en plads spændende fra Nyhavn i Syd til Kvæsthusmolens spids mod nord.

Det underjordiske p-anlæg er i 3 etager med ind- og udkørsel til terræn ad rampe i Sankt Annæ Plads.
Pladsen er en stor mørk flade der binder arealerne nord og syd for Skuespilhuset sammen til en ny stor plads til byen. En plads midt i havnen, som på eventyrlig vis med sit skrånende molespids nærmest forsvinder i havet. Til pladsen hører arealerne i bunden af Kvæsthusbassinet hvorpå der skal etableres en stor trappe kaldet kyssetrappen. Langs pladsens molekanter er der to mindre bådebroer til henholdsvis småbåde og turbåde.

De to projekter opleves ikke som to, men som ét. Et langt spor i pladsen er loftet i P-anlæggets centrale rum – forbindelsesrummet. Glaspropper i sporet trækker dagslys ned i p-anlægget om dagen og kaster kunstlys om natten op på pladsen.

Over sporet står 7 nærmest ens pavilloner, hvoraf 3 rummer adgangs- og flugtvejstrapper til p-anlægget. De øvrige 4 pavilloner har funktioner der servicerer pladsen. På pladsen er yderligere 3 pavilloner, der står fri af sporet. Et elevatortårn, et scenetårn og en pavillon til turbådene.

P-anlægget rummer plads til 500 biler og er med god oversigt og høj finish. Langs hele den ene side af P-etagerne er et tre etagers højt forbindelsesrum, der binder såvel etagerne som plads og P-anlæg sammen og gør dette P-anlæg til noget helt særligt.

På den anden side af forbindelsesrummet er en række servicerum til P-anlægget og til pladsen. Her er bemandingsrum, toiletter, depoter, teknikrum m.m. Mellem de to yderste trapper er herudover et helt lukket rum til havvandskøleanlæg for HOFOR (tidl. KE).

P-anlægget under Kvæsthusmolen bliver funktionelt, attraktivt og inviterende. Visionen er, at parkering i anlægget bliver oplevet som en integreret positiv del af den samlede oplevelse, når vi besøger området. P-anlægget skal med andre ord være en oplevelse i sig selv.

Jakons egenproduktion
Kompletteringsarbejder som tømrer, malerarbejder, smedearbejder og murerarbejder.

Foto: Søren Svendsen/Kvæsthusprojektet.dk