skip to Main Content

KU-Science-og-Sund

KU Science og Sund

Bygherre: Bygningsstyrelsen
Byggeperiode: December 2015 – september 2016
Arkitekt: Rørbæk og Møller
Ingeniør:
Entrepriseform: Hovedentreprise
Omfang:  m²

Hent reference

Ombygning af laboratorier samt vedligeholdelsesarbejder

Byggesagen omfatter ombygnings- og vedligeholdelsesarbejde af laboratorier i fem forskellige bygninger i Taastrup under Københavns Universitet. Bygningerne ejes af staten og renoveres af Bygningsstyrelsen.

De enkelte bygninger hører under to forskellige Fakulteter på Københavns Universitet og byggesagen er derfor opdelt i to – Hovedentreprise A og A+.

De tre bygninger, der skal renoveres i denne entreprise, er forbundet via en glasgang med andre bygninger, hvor forsknings- og undervisningsaktiviteter vil være i drift i hele byggeperioden. Der skal under hele byggesagen udvises stor omhu med hensyn til støj, personsikkerhed og forsyningssikkerhed.

Hovedentreprise A
Bygning 60 og 69 vil blive energirenoveret udvendigt med nye vinduer og efterisolerede brystninger.

I tilknytning til bygning 60 vil eksisterende ventilationsanlæg, beliggende i teknikrum i tagetagen, blive udskiftet med et nyt ventilationsanlæg, placeret på en ny flisebelagt plads i nichen mellem bygning 60 og forbindelsesgangen.
Eksisterende kontorlokaler vil blive vedligeholdt, bortset fra enkelte lokaler, der ombygges til nye laboratorier.

Alle laboratorier vil blive renoveret (overflader, indeklima og inventar) således, at de vil kunne opnå klassifikationen GMO1+Planter.
Renoveringen udføres i forskudte etaper for at kunne opretholde forsknings- og undervisningsaktivitet i byggeperioden.

Hovedentreprise A+
Bygning 68 vil blive energirenoveret udvendigt med nye vinduer og efterisolerede brystninger, ud for de renoverede rum, nr. 18-20. Eksisterende kontorlokale i rum 68/21 vil forblive uændret, bortset fra tilmuring af murhuller samt malerreparation.

Alle fire laboratorier vil blive renoverede (overflader, indeklima og inventar), to af laboratorierne vil blive forberedt til standard GMO-klasse 1, men ingen af rummene vil p.t. skulle klassificeres.

Resterende dele af berørte bygninger samt nabobygninger vil være i drift i byggeperioden og der skal forsknings og undervisningsaktiviteter kunne opretholdes. Der skal udvises stor omhu med hensyn til støj, personsikkerhed og forsyningssikkerhed i byggeperioden.

Hovedentreprisen omfatter
Byggepladsarbejder, murerarbejde, tømrerarbejde, gulvarbejde, malerarbejde, VVS-arbejde, ventilationsarbejde, el-arbejde, bygningsautomation (CTS)-arbejde og teknisk isolering.