skip to Main Content

KU-LIFE

KU-LIFE, ny fødevarebygning

Bygherre: Bygningsstyrelsen
Byggeperiode: August 2012 – marts 2013
Arkitekt:
Ingeniør:
Entrepriseform: Storentreprise
Omfang: 3.750 m2

Nybyggeri af kontorbygninger

Nybyggeri af 3.750 m² kontorbygning inkl. kælder.

Udvendigt fremstår bygningen med skæve vinkler og hjørner. Facaden er opført i mursten med store vinduespartier, som er inddækket i tombak.

Bygningen, med kælder og 5 etager, indeholder kontorarealer, der fortrinsvis er opbygget i glasvægge mod gangarealet, som ligger rundt om et atriumhul, der går fra stuen til taget, hvor det afsluttes med 5 store, runde ovenlysvinduer. I kælderen er der teknikrum og kølerum. Endvidere er det nye hus forbundet med nabohuset med en glasgang.

Jakon har udført de indvendige arbejder med lysninger og døre i højkantsfiner, flytbare gipsvægge med overskørter til loftet, døre, mono lofter i hele atriumområdet for en bedre akustik. Jakon har endvidere udført ovenlys, murerarbejder, køkken for brugerne, glasvægge, rækværk og håndlister på det runde atriumhul og spindeltrappe, der starter i stueetagen og slutter på 5 sal uden afbrydelser samt flisearbejder på toiletter.

Udvendigt har Jakon udført opmuring af skalmur og montage af facadevinduer i skæve partier, paptag, blikarbejder især med tombak og glasfacader i stuetagen og forbindelsesgangen fra stue til 5 sal.