skip to Main Content

Kanonbådsskur nr. 3

Bygherre: Fondet Kanonsbådsskur nr. 3, Advokatfirmaet Bonner
Byggeperiode: 2013 – 2015
Arkitekt: Baumann Arkitekter
Ingeniør: Konstruktioner Ole Vanggaard og fundering Van Deurs Geoteknik
Entrepriseform: Storentreprise

Hent reference

Totalrenovering af fredet skurafdeling opført 1827-36

Kanonbådsskurene blev bygget som overdækkede ophalerbeddinger.

Man brugte Pommersk fyr (verdens bedste fyrresort) behandlet med ægte finsk stubtjære. Patinaen på kanonbådsskurets træværk er et resultat af den mangeårige behandling med tjære.

Kanonbådsskur nr. 3 var det sidste ikke-restaurerede i rækken af skure. Det består af 5 skursektioner med gavle mod Kanonbådsvej.

Jakon udførte Tømrerentreprise E02 i tæt koordinering med øvrige entrepriser Fundering og Jordarbejder E01, Teknik E03 og Maler E04.

Restaureringen og moderniseringen omfattede bl.a.

  • Nedbrydning og nedtagning
  • Udskiftning af rådskadet tømmer
  • Renovering af tegltag
  • Fundering
  • Ny facade mod vandet
  • Renovering af øvrige facader, vinduer, porte og døre
  • Indvendig aptering
  • Tilbageføring af konstruktivt princip
  • Tilbageføring af gulve til ler
  • Etablering af el, vand og kloak