skip to Main Content

Gartnergården

Bygherre: Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme
Byggeperiode: Juni 2013 – maj 2014
Arkitekt: Bertelsen & Scheving ApS
Ingeniør: KNAS
Entrepriseform: Hovedentreprise
Omfang: 960 m²

Hent reference

Restaurering og genopretning af fredet bygning

Gartnergården, også benævnt Materialgården, beliggende ved hovedindgangen til Frederiksberg Have, er en del af Prindsens Gård. Bygningen består af tre 1-etagers, sammenbyggede længer i en vinkelform, der sammen med naboejendommens bagfacade, omkranser et lukket brolagt gårdrum, der ligesom bygningen er fredet.

Øst- og sydlængerne er med bindingsværk på muret sokkel og med teglbeklædt saddeltag. Vestlængen fremstår med grundmurede facader og teglbeklædt sadeltag. Vest- og sydlængerne er bygget sammen ved mellembygning med lette træfacader og teglbeklædt sadeltag.

Eksisterende disponering i facader og tage bibeholdes med restaureringen. Eksisterende disponering og placering af døre og vinduer bibeholdes under genopretningen. Garageanlæg: asbestholdigt tag udskiftes i forbindelse med ombygning med nyt tagpap.

Entreprisen omfatter
Byggepladsarbejder, murværk, tømrer- og snedker, maler, gulv, tagdækning, befæstelser, kloak, VVS- og ventilation og el.

Tømrer- og snedkerarbejder
Døre og porte, vinduer, bræddebeklædning, bindingsværk, renovering af trappe, renovering af tagkonstruktion, spærkonstruktioner, forstærkning af mansardgavl, renovering af tagkviste, fast undertag med brædder og pap, etablering af tagfod og blindtag (garageanlæg), ny facade (garageanlæg), loftforskalling til puds og nedtagning og genmontage for bindingsværksrenovering.