skip to Main Content

Frederikssundsvejens Skole

Bygherre: Københavns Kommune
Byggeperiode: April 2012 – august 2013
Arkitekt: Vilhelm Lauritzen Arkitekter
Ingeniør: Rambøll A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Omfang: 6.400 m²

Hent reference

Renovering og ombygning –
fordelt på 5 bygninger

Frederikssundsvejens Skole er udbygget til en ny specialskole med plads til 145 elever og 165 voksne. De eksisterende bygninger blev gennemgående renoveret.

Byggesagen blev gennemført til tiden og inden for den aftalte økonomi.

Nedrivning af alle ikke bærende indervægge, etablering af nye basislokaler, faglokaler og administration, nye toiletter på alle etager samt nye omklædninger til gymnastiksalene. Alle vægge og lofter, som blev berørt af entreprisen, blev blysaneret inden opstart af andre entrepriser, da der fandtes bly i malingen.

Etablering af nye elevatorer mellem kælder og 3. sal i bygning A & B, nye installationer som vvs, ventilation, el og CTS i alle bygninger samt varslingsanlæg.

Derudover blev der foretaget en renovering af udearealerne ved udskiftning af blød bund og forurenet jord, etablering af 2 nye ramper ned til kælder samt huggegård og nye kloakker for fremtidssikring af bygningerne mod vandskade.

Desuden blev der udført kurvede specialbelægninger i skolegård/legeplads med opmærket asfalt i forskellige farver.

I forbindelse med renoveringsarbejderne fik rådgiver udarbejdet en miljørapport, hvor det fremgik, at bygningerne indeholdt blyholdning maling, asbest og skimmelsvamp.

Jakon kontraherede med Søndergård Nedrivning, som varetog hele blysaneringsopgaven. Arbejdet bestod i blysanering af indvendige vægge i alt ca. 800 m², selektiv/indvendig nedrivning af lofter, vægge og gulve i forbindelse med renoveringsarbejdet.

Kørsel af container med miljøaffald (bly og asbest) udførtes af AV Miljø.
Jakon og Søndergård Nedrivning valgte at opdele bygningerne i sektioner, i alt 14 stk., som kunne frigives løbende, for at udnytte byggetiden bedst muligt. Dette krævede en del koordinering, men betød også, at vi var foran tidsplanen.

Jakons egenproduktion
Gipsvægge, indvendige døre, akustiklofter, udvendige døre og vinduer.